RękoDzielni - Forum u Maranty

miejsce spotkań miłośników robótek ręcznych wszelkich
i nie tylko...

Szydełko - Z jezyka angielskiego na polski

ola177 - Czw 12 Paź, 2006 09:26
Temat postu: Z jezyka angielskiego na polski
Jesli ktoś umie mi pomóc to bedę wdzięczna:

AUGE:

16 sts + 8 rows = 4 in. [10 cm] in pattern stitch.
13 dc + 8 rows = 4 in. [10 cm]. BE SURE TO CHECK YOUR GAUGE.

STITCH EXPLANATION:

* BPDC (back post double crochet) Yo, insert hook from back to front then to back, going around the dc post, draw up a loop, (yo and draw through 2 loops on hook) twice. Skip st in front of the BPDC.
* FPDC (front post double crochet) Yo, insert hook from front to back then to front, going around the dc post, draw up a loop, (yo and draw through 2 loops on hook) twice. Skip st behind the FPDC.
* Inc Work 2 sts in same st.
* dc2tog (dc dec)Yo, insert hook into st and draw up a loop, yo and draw through 2 loops. Yo, insert hook into next st and draw up a loop. Yo, draw through 2 loops, yo and draw through all loops on hook.


BODY
Beg at lower edge, ch 140 (154, 168, 182, 196, 210), join with sl st in beg ch to join, taking care not to twist sts. Place marker in beg st to mark start of rnd.
Rnd 1 (RS): Ch 2, dc in each dc ch around, join with sl st in top of ch-2 -- 140 (154, 168, 182, 196, 210) dc.
Rnd 2: Ch 2, turn, *FPDC in next dc, BPDC in next dc, rep from * around, join with sl st in top of ch-2.
Rnd 3: Ch 2, turn, 2 dc in base of ch, sk 2 sts, sc in next st, ch 3, sk 3 sts * 3 dc in next st, sk 2 sts, sc in next st, ch 3, sk 3 sts, rep from * around, join with sl st in top of ch-2 – 20 (22, 24, 26, 28, 30) ch-3 sp.
Rnd 4 (WS): Turn, *ch 3, 3 dc in next sc, sk 2 dc, sc in next dc, rep from * around.
Rnd 5 (RS): Ch 2, turn, 2 dc in beg sc, sk 2 dc, sc in next dc, ch 3, * 3 dc in next sc, sk 2 dc, sc in next dc, ch 3, rep from *around, join with sl st in top of ch-2.
Rep last 2 rnds for pattern until piece measures 12 (12, 13, 13, 14, 14) in. [30.5 (30.5, 33, 33, 35.5, 35.5) cm] from beg, end with a WS row.
Next Rnd: Ch 2, * dc in ch-3 sp, dc in each of next 4 sts, 2 dc in ch-3 sp, dc in next 4 sts, rep from * around, end last rep dc in ch-3 sp, dc in each of next 4 sts 0 (1, 0, 1, 0, 1) times -- 110 (120, 132, 142, 154, 164) dc, join with sl st in top of ch-2 each rnd. Do not turn.
Next Rnd: Ch 2, dc in each dc around, join with sl st in top of ch-2. Do not turn.
Rep last rnd until dc band measures 3½ in. [9 cm].

Divide Front and Back
Next Rnd: Ch 2, dc in 45 (50, 54, 59, 63, 6Cool sts for back. Fasten off. Sk next 10 (10, 12, 12, 14, 14) sts for underarm. Join yarn in next st, ch 2, dc in 45 (50, 54, 59, 63, 6Cool sts for front, sk last 10 (10, 12, 12, 14, 14) sts for underarm. Fasten off.

SLEEVES (make 2)
Beg at cuff, ch 26 (26, 30, 30, 32, 32), join with sl st in beg sc ch taking care not to twist sts. Place marker in beg st to mark start of rnd.
Rnd 1: Ch 2, dc in each ch around -- 26 (26, 30, 30, 32, 32) dc.
Rnd 2: Ch 2, * fpdc in next dc, bpdc in next dc, rep from * around, inc 1 st 1(1, 0, 0, 1, 1) times, join with sl st in top of ch-2 -- 27 (27, 30, 30, 33, 33) sts.
Rnds 3-9: Ch 2, fpdc in each fpdc, bpdc in each bpdc around, join with sl st in top of ch-2.
Rnd 10: Ch 2, 2 dc in base of ch, sc in next st, sk 1 st, ch 3, *3 dc in next st, sc in next st, skip 1 st, rep from * around, sl st in top of ch-2 -- 9 (9, 10, 10, 11, 11) ch-3 sp.
Rnd 11 (WS): Turn, *ch 3, 3 dc in next sc, sk 2 dc, sc in next dc, rep from * around.
Rnd 12 (RS): Ch 2, turn, 2 dc in beg sc, sk 2 dc, sc in next dc, ch 3, *3 dc in next sc, sk 2 dc, sc in next dc, ch 3, rep from * around, join with sl st in top of ch-2.
Rep last 2 rnds until piece measures 15½ (15½, 15½, 16½, 16½, 16½) in. [39.25 (39.25, 39.25, 42, 42, 42) cm], end with a WS rnd.
Next Rnd: Ch 2, *2 dc in ch-3 sp, dc in next 4 sts 1 (1, 0, 0, 1, 1) times, *2 dc in ch-3 sp, dc in next 4 sts, dc in next ch-3 sp, dc in next 4 sts, rep from * around, join with sl st in top of ch-2 -- 50 (50, 55, 55, 61, 61) dc.
Next Rnd: Ch 2, dc in each dc around, join with sl st in top of ch-2. Do not turn. Rep last rnd until dc band measures 2 in. [5 cm].
Next Rnd: Sl st in 9 (9, 12, 12, 14, 14) dc, ch 2, dc in 31 (31, 31, 31, 33, 33) dc, sk last 10 (10, 12, 12, 14, 14) dc -- 31 (31, 31, 31, 33, 33) dc. Fasten off.

Join Body and Sleeves

Yoke
Rnd 1: From RS, join yarn at right front, ch 2, dc in 45 (50, 54, 59, 63, 6Cool front dc, dc in 31 (31, 31, 31, 33, 33) Sleeve dc, dc in 45 (50, 54, 59, 63, 6Cool back dc, dc in 31 (31, 31, 31, 33, 33) Sleeve dc, join with sl st in top of ch-2 -- 152 (162, 170, 180, 192, 202) dc.
Rnd 2: Ch 2, dc around, working 5 (8, 8, 12, 13, 16) dc2tog evenly spaced apart, join with sl st in top of ch-2 -- 147 (154, 162, 168, 179, 186) dc.
Rnd 3: Ch 2, dc around, working 5 (9, 9, 12, 13, 17) dc2tog evenly spaced apart, join with sl st in top of ch-2 -- 142 (145, 153, 156, 166, 169) dc.
Rnd 4: Ch 2, dc around, working 6 (9, 9, 12, 14, 17) dc2tog evenly spaced apart, join with sl st in top of ch-2 -- 136 (136, 144, 144, 152, 152) dc.
Rnd 5: Ch 1, *sc in next dc, ch 3, skip 3 dc, tr in next dc, ch 3, sk 3 dc, rep from * around, end sl st in beg sc – 34 (34, 36, 36, 38, 3Cool ch-3 sp.
Rnd 6: Sl st to beg ch-3 sp, ch 2, 3 dc in ch-3 sp, tr in next tr, 4 dc in next ch-3 sp, * 4 dc in next ch-3 sp, tr in next tr, 4 dc in next ch-3 sp, rep from * across, end sl st in top of ch-2.
Rnd 7: Sl st to beg tr, sc in beg tr, * ch 6, sc in next tr, rep from * around, end ch 6, sl st in beg sc -- 17 (17, 18, 18, 19, 19) ch-6 sp.
Rnd 8: Ch 3, holding back last loop of each tr, 2 tr in beg sc, yo and pull through 23 loops -- beg cluster made, ch 3, sc in ch-6 loop, ch 3, * holding back last loop of each tr, 3 tr in next sc, yo and pull though 34 loops -- cluster made, ch 3, sc in next ch-6 sp, ch 3, rep from * around, end sl st in beg cluster.
Rnd 9: Sc in beg cluster, ch 3, tr in next sc, ch 3, * sc in top of next cluster, ch 3, tr in next sc, ch 3, rep from * around, end sl st in beg sc.
Rnd 10: Ch 6 (counts as tr, ch 3), sc in beg tr, ch 3, * tr in next sc, ch 3, sc in next tr, ch 3, rep from *around, end sl st in 3rd ch of ch-6.
Rnd 11: Ch 3 (counts as tr), [3 dc in next ch-3 sp] twice, * tr in next tr, [3 dc in next ch-3 sp] twice, rep from * around, end sl st in top of ch-3.
Rnd 12: Ch 1, sc in sl st, ch 4, * sc in next tr, ch 4, rep from * around, end sl st in beg sc -- 17 (17, 18, 18 19, 19) ch-4 sp.
Rnd 13: Ch 1, 5 sc in each ch-4 sp around, join with sl st in beg sc -- 85 (85, 90, 90, 95, 95) sc.
Rnd 14: Ch 2, * dc in 3 sc, dc2tog, rep from * around, join with sl st in beg ch-2 -- 68 (68, 72, 72, 76, 76) dc.

Funnel Neck
Next Rnd: Ch 2, dc in each dc around, join with sl st in top of ch-2. Rep last rnd until funnel neck measures 8 in. [20.25 cm]. Fasten off.

FINISHING
Sew underarm seams. Weave in ends.

koteccek00 - Czw 21 Lut, 2008 23:44
Temat postu: Z Angielskiego na Polski
OBJASNIENIA ZNAKOW
ch - oczko łańcuszka
sl st - oczko ścisłe
hdc(half double crochet) - półsłupek z narzuconą nitką (wg innej
nomenklatury - półsłupek) - dobrze by było gdybyś znalazła gdzieś
rysunkowe opisy tych oczek - jak nie znajdziesz mogę Ci podesłać
sc - półsłupek
st - oczko
rnd - okrążenie
sp (space) - puste miejsce, dziura, utworzona przez pewną liczbę
oczek łańcuszka poprzedniego rzędu
dc - słupek

Ponizsze tlumaczone przeze mnie, ale mam nadzieje, ze pomoze w szukaniu nowych
wzorow w internecie.


SLOWA, KTORE MOGA SIE PRZYDAC W PRZESZUKIWANIU WZOROW PO ANGIELSKU


12" Squares 12 In (1 in = 2,5 cm) - W ksztalcie kwadratu
6" Squares 6 In - 6x6 inczy kwadrat (1incz = 2,5 cm)
7" Squares 7 In - 7x7 kwadrat
8" Squares 8 In - 8x8 kwadrat
Angels - Anioly
Animals – Zwierzeta
Baby Crochet – Wzory dla dzieci
Bags, Totes and Purses - Torby, Torebki, plecaki
ToreBarbie Crochet – Dla Barbi
Baskets – Koszyki
Bath Crochet - Lazienkowe
Beach Crochet - Plazowe
Bead Crochet – Z koralikami
Bedroom Crochet – Do sypialni
Belts – Paski
Bookmarks – Znaczniki do ksiazek
Boxes and Containers – Pudelka, Pudla, opakowania
Broomstick Lace – Koronki
Butterflies - Motyle
Cases and Caddies - Opakowania, Etui
Cats – Dla kotow
Cd's - Cd
Chair Sets – Zestawy fotelowe
Charts and Graphs – Do wyszycia
Christmas Crochet – Wzory gwiazdkowe
Coasters – Pojedyncze
Covers - Przykrycia
Cozies – do kubkow, swieczek itp
Dishcloths – Podkladki pod garnki
Doilies – Serwetki
Dolls and Doll Clothes Ubranka dla lalek
Easter Crochet - Wielkanocne
Edgings – Wykonczenia
Felted Items – Filcowane rzeczy
Filet Crochet – Wzory siatkowe
Finger Puppets – Maskotki na palce
Flowers - KwiatyFood – Jedzenie
Fridgies – Drobiazgi
Hair Accessories – Akcesoria do wlosow
Hairpin Lace – Wzory na widelkach
Halloween Crochet - Halloween
Hats - Czapki
Hearts - Serca
Holders – Pochewki, opakowania
Home Decor – Dekoracje domowe
Jewelry - Bizuteria
Kids – dla dzieci
Kitchen Crochet – Do kuchni
Men - Meskie
Miscellaneous Crochet - Rozne
Mittens and Gloves - Rekawice
Patriotic Crochet – Patriotyczne
Pets – Dla zwierzat domowych
Pillows - Poduszki
Pincushions – Poduszeczki do szpilek
Pineapples – Krazki, okragle
Ponchos - Ponczo
Potholders and Hot Pads - Podladki pod garnki i rekawice kuchenne
Religious Crochet - Religijne
Roses - Roze
Rugs - Dywaniki
Sachets – Saszetki, torebki
Scarves - Szale
Shrugs and Boleros –Bolera, Bolerka
Slippers and Socks Getry, skarpetki
Smaller Motif Squares Male kwadraty
Snowflakes – Platki sniegu
Soap Savers – Do mydla
Sports Crochet - Sportowe
St. Patrick's Day Crochet - Na dzien Sw. Patryka
Stars - Gwiazdy
Stitches - Sciegi
Sunflowers - Sloneczniki
Table Runners – Serwety, Serwetki
Tablecloths - Obrusy
Teddy Bears - Misie
Thanksgiving Crochet - Na Dzien Dziekczynienia
Toddlers – Dla maluchow
Towel Toppers – Do zawieszania recznikow
Towels - Reczniki
Toys - Zabawki
Tunisian/Afghan Stitch – Tunezyjskie sploty
Valentine's Day Crochet – Na Walentynki
Weddings – Slubne
Window Accents – Ozdoby okien
Winter Wear - Okrycia zimowe
Women's Clothing – Damskie ubrania
Wreaths – wience ozdobne, wiazanki

Milej zabawy[/b]

iks iks - Sro 27 Lut, 2008 22:44

to jeszcze jedna wersja słowniczka:
http://www.wycie.waw.pl/szyd/slowniczek.gif

i słowniczek angielsko-amerykańsko-niemiecko-francusko-włoski
z rysunkami wesoło mi
http://www.wycie.waw.pl/szyd/Learn1.jpg
http://www.wycie.waw.pl/szyd/Learn2.jpg

koteccek00 - Pią 07 Mar, 2008 19:18
Temat postu: Skroty Amerykansie i Brytyjskie
http://www.hafciki.pl/tik...lownikAngielski
beacia-24 - Wto 06 Maj, 2008 17:44

justinelobos, czy mogłabym poprosić o przetłumaczenie na polski tego schemaciku, chociażby samych oznaczeń jeśli to nie będzie kłopot.
Oto schemat


Będę niezmiernie wdzięczna

justinelobos - Sob 10 Maj, 2008 15:46

hej hej mam nadzieje ze udalo mi sie wszystko dokladnie przetlumaczyc, jak cos to pytaj dobrze?

oto opis

rozmiar:
ok 27.5 srednicy
materialy:
kordonek nr 20 bialy ok 160.02 m plus male ilosci zielonego i rozowego
szydelko nr 10 (1.00 mm)
probka rozmiaru
pierwsze trzy rzedy "A" mierza 17.5-20 cm srednicy
na 1 rzedzie lisci- zostawiajac ostania petelke z kazdego oczka na szydelku. Przerabiac dwa slupki podwojne w tym samym oczku na 6 rzedzie rozy, przeciagnac nitke przez wszystkie 3 petelki na szydelku ( 2 TR BCL)

3-double triple crochet(dtr) bcl- slupki potrojne- tak samo jak 2tr bcl- ale przerabiac 3 slupki potrojne w pierwsze skrzuzowane pasmo z slupkow poczwornych , nawinac nitke na szydelko I przeciagnac przez wszystkie 4 petelki na szydelku( 3 DTR BCL)

3 tr cluster-( cl)- peczek ze slupkow powdwojnych tak samo jak Bcl ale przearbiac 3 slupki powojne w to samo oczko( petelke) I przeciagnac przez wszytkie 4 petelki na szydelku (CL)

Liscie w rzedzie 3
Zostawiajac kazda ostania petelke na szydelku przerabiac 1 slupek poczworny ( 4 petelki) tak jak na rysunku a potem 2 slupki potrojne w pierwszy skrzyzowane pasmo ze slupkow poczwornych wlasnie zrobionych , nabierz nitke na szydelko I przeciagnij przez wszystkie 4 petelki na szydelku

do wykonania
ROZA- rozowy
10 oczek lan. oczko scisle w pierwsze oczko by utworzyc okrag
rzedy1-7-1 oczko lancuszka i wykonywac wedlug wzoru
nota pierwsze oczko lan. na poczatku rzedow zaczynajacych sie od polslupkow nie jest liczony jako 1 polslupek
w rzedach 4 i 6 zgiac platki rzedu ponizej do srodka i przerabiac polslupkiem wbitym z tylu platkow kazdy platek do konca jak wskazuja male czarne strzalki
na koncu rzedu 7 zakonczyc ( ciemny brzeg)

LISCIE-prawa strona rozy przed toba.polaczyc zielony oczkiem scislym w polslupki gdzie biale punkty( kliny)wskazuja

rzad 1-zamiast 1 slupka podwojnego wykonaj 4 oczka lancuszka
*2 TR BCL 11 oczek lancuszka* powtorzyc 5 razy, dla kazdego polslupka wbijac szydelko w polslupek z 6 rzedu rozy( i ztylu platkow z rzedu 7)polaczyc oczkiem scislum z pierwszym BCL

rzad 2- * 6 oczek lancuszka, 2 DTR BCL na gorze 2-tr bcl z rzedu ponizej, oczko scisle w szoste oczko nastepnej 11 oczkowej petelki. 6 oczek lancuszka, 2 DTR BCL w ostanie oczko scisle, jedno oczko scisle w nastepne BCL z rzedu ponizej* powtorzyc 5 razy

rzad3- ( 12 lisci- kazdy z trzech elementow( lisci)). zamiast pierwszego poczwornego slupka wykonaj 6 oczek lancuszka
zaczynajac kazdy lisc z trzech elementow: zostawiajac ostatnie petelki na szydelku przerobic jednen slupek poczworny w perwsze skrzyzowane pasmo wlasnie wykonane, wykonac dwa slupki potrojne, nawin nitke na szydelko I przeciagnij przez wszystkie 4 petelki na szydelku ( = 3 oczkowy peczek),
5 oczek lancuszka= pierwszy lisci zrobiony
3 TRTR BCL( peczek z trzech slupkow poczwornych) w to samo skrzyzowane pasmo co wczesniej
5 oczek lancuszka= drugi lisc zrobiony
3 DTR BCL w to samo skrzyzowane pasmo= trzeci lisc zrobiony.
Dokoncz kaze z pozostalych 11 lisci w ten sam sposob ( dla pierwszego liscia przerabiaj drugi I trzeci element w drugie oczko z 6 oczek)
Polacz rzad tak samo jak rzad 1. utnij zielony( ciemny brzeg)

MAT- prawa strona, polacz bialy oczkiem scislym tak jak bialy brzeg
Rzedy1-14- 1 oczko lancuszka przerabiaj 8 ananaskow z jednym wachlarzem wedlug wzoru I dodatkowy symbol dla 3 TR CL ( peczek z trzech slupkow powdojnych) przerabiaj na tej samej zasadzie co 2 TR CL
Na rzedzie 14 zakonczyc ( ciemny brzeg)

Vescus - Czw 24 Lip, 2008 15:47

Witam.

Bardzo proszę o wyjaśnienie mi opisu tego misia. będę bardzo wdzięczna Smile Chodzi mi o misia Hartley, the largest teddy Smile To ma być prezent dla małej dziewczynki, dlatego mi tak bardzo zależy.

http://img124.photo.163.c...7/337108371.jpg

i następna część:
http://img124.photo.163.c...7/337108380.jpg

Vescus - Pią 25 Lip, 2008 10:30

Dodaję jeszcze w taki sposób Smile
justinelobos - Sob 09 Sie, 2008 13:02

ok to wstawiam wszystkie oznaczenia na druty jakie mam. jak bedziesz miala jakies problemy to pytaj.


Oczka pojedyncze:
St (stitch) – oczko, ścieg
K – oczko prawe
K tbl – oczko prawe przekręcone
P – oczko lewe
P tbl – oczko lewe przekręcone
S, s1 – zdjąć oczko
S1p, s 1 p-wise – zdjąć oczko jak do przerobienia na lewo
S1k, s 1 k-wise - zdjąć oczko jak do przerobienia na prawo

Dodawanie:
Inc(s) (increase(s)) – dodawanie oczek
K1 f&b, kfb – przerobić oczko prawe od przodu i od tyłu
P1 f&b, pfb – przerobić oczko lewe od przodu i od tyłu
Yo, yfwd, yon, yrn - narzut
M1 – dodać jedno oczko, przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy oczkami
M1R – wkłuć lewy drut od tyłu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od przodu.
M1L - wkłuć lewy drut od przodu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od tyłu.

Odejmowanie:
Dec(s) (decrease(s)) – odejmowanie oczek
K2tog - 2 oczka razem na prawo
K2tog tbl – 2 oczka razem na prawo przekręcone
P2tog – 2 oczka razem na lewo
P2tog tbl – 2 oczka razem na lewo przekręcone
SKP, skpo, (sl1, k1, psso) – zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 1 oczko prawe, przeciągnąć zdjęte oczko
Sk2p - zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 2 oczka prawe razem, przeciągnąć zdjęte oczko
Ssk – zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo
Sssk - zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo
Ssp - zdjąć 2 oczka (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na lewo
S2KP, Cdd (centered double decrease) (sl2 tog, K1, pass the slipped stitches over (together)) – zdjąć dwa oczka razem (jak przy przerabianiu 2 oczek razem), 1 oczko prawe, przeciągnąć razem zdjęte oczka [oczko środkowe ma się znaleźć na wierzchu]


Warkocze i inne:
Cable(s) – warkocz(e)
CB, BC – te dwie literki występują zazwyczaj z cyfrą na początku lub na końcu, cyfra oznacza ile oczek będziemy krzyżować, C – oznacza warkocz, czyli że wszystkie krzyżowane oczka przerabiamy na prawo, literka B że drut pomocniczy trzymamy z tyłu robótki,
CF, FC – jak wyżej, tyle że drut pomocniczy z przodu
Np.:
4-st BC, CB4, – klasyczny warkocz, przełożyć 2 oczka na osobny drut i trzymać go z tyłu robótki, 2 oczka prawe, przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego
4-st FC, CF4 - klasyczny warkocz, przełożyć 2 oczka na osobny drut i trzymać go z przodu robótki, 2 oczka prawe, przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego
LT i RT – te skróty również pojawiają się z cyferką i oznaczają krzyżowanie oczek
Np.:
LT2 – przenieść jedno oczko na drut pomocniczy z przodu robótki, 1 oczko lewe, przerobić na prawo oczko z drutu pomocniczego
RT2 - przenieść jedno oczko na drut pomocniczy z tyłu robótki, 1 oczko prawe, przerobić na lewo oczko z drutu pomocniczego
MB, make bobble, make knot – zrobić supełek, guzek, bąbelek, czy jak tam kto woli

Siłą rzeczy nie da się stworzyć słowniczka wszystkich skrótów, bo oznaczenia są przeróżne. Szczególnie odnosi się to skrótów dotyczących bardziej skomplikowanych “operacji”. Są one z reguły rozszyfrowane w słowniczku zawartym we wzorze. Dotyczy to mniej typowych ściegów, ale w dużej mierze również warkoczy, supełków i różnego rodzaju ozdobników, bo tutaj stosowane są różne metody i oznaczenia. I jeżeli któraś z ladiesek byłaby zainteresowana rozszyfrowaniem jakiegoś angielskiego wzoru to właśnie po to jest ten wątek Smile
_________________
Alt (alternate) – co drugie
Approx (approximately) - około
Beg (begin(ning)) - początek
Bet (between) - pomiędzy
BO (bind off), cast off – zamykanie oczek
C A, C B, CC (colour A, colour B, contrasting colour) – kolor A, kolor b, inny/kontrastujący kolor
CO (cast on) – nabieranie oczek
Cn (cable needle) – drut do warkoczy, pomocniczy
Circular needles - druty z żyłką
Dec (decrease) – odejmowanie oczek
Dpn, dp (double pointed needles) – druty do skarpet
Garter stitch – ścieg francuski
Gauge, tension – próbka ściegu
Inc (increase) – dodawanie oczek
knitting needles - druty
Lp(s) (loop(s)) - otwór, oczko
LH/RH needle (left hand/right hand needle) – lewy/prawy drut
k-wise (knitwise) – na prawo
MC (main colour) – główny kolor
meas (measure(s)) - mierzyć
[b]Pat (pattern) - wzór
Pick up and knit (purl) – nabrać oczka wzdłuż brzegu i przerabiać na prawo (lewo)
Pm (place marker) – zaznaczyc oczko markerem lub nitką innego koloru
Pnso (pass next stitch over) – przeciągnąć nastepne oczko
Prev (previous) - poprzedni
Psso (pass slip stitch over) – przeciagnąć zdjęte oczko
p-wise (purlwise) - na lewo
Rem (remaining) - pozostałe
Rep (repeat) - powtarzać
Rev st st (reversed stockinete stitch) – odwrócony scieg pończoszniczy
Rib (ribbing) - ściągacz
Rnd(s) (round(s)) - okrążenie
RS / WS (right/wrong side) – prawa / lewa strona
Row – rząd
Seed stitch - ryż
Short rows – skrócone rzędy
Tbl (through back of loop) – od tyłu
Tog (together) - razem
W&t (wrap and turn) – owinąć i odwrócić (przy skróconych rzędach)
Wyif/wyib (with yarn in front/back) – wełna z przodu/z tyłu
Work even, cont straight (continue straight) – kontynuować wg wzoru bez dodawania czy odejmowania oczek.
yarn - włóczka
bye bye

mika - Pon 11 Sie, 2008 17:30

Witam drogie panie...zagladam na to forum od jakiegos czasu i wiem ze jesli mi ktos pomoze to wy brawo Choruje na to wdzianko juz od jakiegos czasu ale pomimo jako takiej znajomosci angielskiego nie moge sobie poradzic z tym opisem wściekły http://www.berroco.com/ex...e/beatrice.html

Moze ktos dysponuje tlumaczeniem na polski albo moglby mi go troszke przyblizyc, bardzo bym byla wdzieczna cmoknięcie

Eve - Pon 11 Sie, 2008 18:01

Robiłam z Sonaty szydełkiem 3.5 mm (Dorotkaa chyba 4.0). Jest to nitka cieńsza niż zalecana, dlatego robiłam na 8 motywów (w oryginale 6 jest). Rozmiar też 38, ale dosyć duży biust.

Motyw jest na 26 oczek. Zaczyna się od 156 oczek + 4 oczka zwrotne=160oczek. Robi się samymi słupkami i słupkami połączonymi górą. Mam nadzieję, że rozszyfrujesz moje bazgroły. Wzór jest prosty, powtarza się w każdym rzędzie. Wystarczy załapać, co gdzie się robi, a potem samo leci.
Jakbyś miała problem, pytaj śmiało.

Perełka - Pon 06 Paź, 2008 12:01
Temat postu: prośba o przetłumaczenie opisu szalika z angielskiego
Witam
Dziewczyny Kochane, błagam ratujcie. Obiecałam komuś szalik na szydełku i nie mogę się z tego wykręcić a wybrany wzór jest opisany po angielsku... No i kompletnie się zakręciłam, nic nie wiem poza tym, że trzeba zrobic na początek 21 oczek łańcuszka Smile.
Wklejam opis, może któraś z Was znajdzie czas i ochotę zrobic dobry uczynek. Proszę o przetłumaczenie lub narysowanie schematu. I błagam objaśnijcie mi prosto to Fpdc (poniżej), bo coś mi świta z reliefami, ale nie wiem czy dobrze.
Bez Waszej pomocy po mnie placzek

Fpdc (front post dc) Work from front to back around post of dc or fpdc into 2nd row below to make a dc post st and skip the sc behind this fpdc.

SCARF
Ch21.
Preparation rows
Row I (RS) Sc in 2nd eh from hook and each of next 3 eh, [dc in each of next 4 eh, sc in each of next 4 eh] twice—20 sts. Ch
1, turn.
Row 2 Sc in each sc and dc across. Ch 1, turn.
Row 3 Sc in first 3 sc, *fpdc over next 2 dc, skip 2 sc behind fpdc, sc in next 2 sc; rep from * across, ending last rep sc in last 3 sc. Ch 1, turn.
Row 4 Sc in each sc and fpdc across—20 sc. Ch 1, turn.
Row 5 Sc in first 3 sc, *fpdc over next 2 fpdc, skip 2 sc behind fpdc, sc in next 2 sc; rep from * across, ending last rep sc in last 3 sc. Ch 1, turn.
Row 6 Rep row 4.

CABLE PANEL
Row I Sc in first 2 sc, [fpdc over fpdc] twice, skip 2 sc behind fpdc, sc in each of next 4 sc, fpdc over next 4 fpdc and skip 4 sc behind fpdc, sc in next 4 sc, [fpdc over fpdc] twice and skip 2 sc behind fpdcs, sc in last 2 sc. Ch 1, turn.
Row 2 and all WS rows Sc in each sc and fpdc across—20 sc. Ch 1, turn.
Row 3 Sc in first 2 sc, fpdc over 2 fpdc and skip 2 sc behind fpdc, sc in 4 sc, skip next 2 fpdc, fpdc over third and fourth fpdc, fpdc over first then second skipped fpdc—cable madę, skip 4 sc behind fpdc, sc in 4 sc, fpdc over 2 fpdc, skip 2 sc behind fpdc, sc in last 2 sc. Ch 1, turn.
Row 5 Rep row 1.
Row 7 Rep row 1.
Row 9 Rep row 3.
Row 11 Sc in first 3 sc, *fpdc over next 2 fpdc, skip 2 sc behind fpdc, sc in next 2 sc; rep from * across, ending last rep
sc in last 3 sc. Ch 1, turn,
Row 13 Sc in first 4 sc, [fpdc over next 4 fpdc, skip 4 sc behind fpdc, sc in next 4 sc] twice. Ch 1, turn.
Row I5 Sc in first 4 sc, [cable over next 4 fpdc, and skip 4 sc behind fpdc, sc in next 4 sc] twice. Ch 1, turn.
Row 17 Rep row 13.
Row 19 Rep row 13.
Row 21 Rep row 15.
Row 23 Rep row 11.
Row 24 Rep row 2.
Rep cable panel rows 1-24 for 7 times
in total, then rep rows 1-13 once, rep row 2 and row 13. Fasten off.

BORDER
(make 2)
With the RS facing, work 19 sc evenly along edge. Do not turn. Working from left to right, *ch 2, skip next sc, sc in next sc; rep from * across—9 ch-2 lps. Ch 2, turn.
Row 2 Skip first ch-2 lp, *sc in next ch- 2 lp, ch 2; rep from * across, ending sc in last ch-2 lp. Ch 2, turn. Rep row 2 until 2 ch-2 lps rem. Ch 2, turn.
Last row Skip first ch-2 lp, sl st in next ch-2 lp and fasten off. Make two 3'/2"/9cm tassels and attach one to each ch-2 lp at points of border.

sc – single crochet (UK: dc - double crochet)
dc - double crochet (UK: tr-treble)
Ch – chain


Pozdrawiam

marrtka_b - Sob 25 Paź, 2008 23:57

Witajcie,

Robię mojej półrocznej córeczce "atrapę włosków".

http://www.knitty.com/ISS...TThallowig.html

Ładnie udało mi się wzór poprzeliczać i zmniejszyć, ale chyba źle robię od momentu podziału robótki zgodnie z rysunkiem.
Czy któraś z doświadczonych odczytywaczek wzorów może przetłumaczyć mi fragment:

Decrease Round

*Work in rib as set to marker color 1, slip marker, k1, ssk, rib as set to 3 sts before marker color 2, k2tog, k1, slip marker. Rep from *. Work this round every round until 6 sts rem between markers. Work to marker color 1 (right edge of bangs section). Next Round: *Sl marker, k1, ssk, k2tog, k1, sl marker, [p2tog, k2] to 2 sts before next marker, p2tog. Repeat from * once. Remove st marker, k1, sl1, transfer the first half of the work (between center front and center back) to one DPN or circular needle, removing st markers, transfer the second half of the work to a second needle, cut yarn, leaving a 2-foot length for use in binding off. Carefully flip work inside out, in preparation for working a 3-needle BO from the WS. Work 3-needle BO tightly. (A crochet hook works well in place of a third needle.)

Chodzi mi o to zamieszanie z markerami, skróty oczek jakoś rozgryzłam, ale chyba źle je "lokuję"

Dziękuję i pozdrawiam

Marta mama Zosi

justinelobos - Nie 09 Lis, 2008 18:58
Temat postu: tlumaczenie
hej hej marrtka b
oto co mi sie udalo przetlumaczyc:
ZMNIEJASZAJACY RZAD
* przerabiac sciagaczem az do markera koloru 1, wyciagnac marker, oczko prawe, (ssk)-zdjac 2 oczka jak do przerobinia na prawo ( osobno, jedno po drugim) przelozyc z powrotem na lewy drut i przerobic na prawo,
dalej sciagaczem az zostana trzy oczka przed markerem koloru 2, 2 oczka razem na prawo, oczko prawe, wyciagnac marker* -powtorzyc od gwiazdki
przerobic to w kazdym okrazeniu az do momentu gdy zostanie 6 oczek pomiedzy dwoma markerami.
przerabiac az do markera koloru 1(prawy brzeg grzywki)
nastepny rzad: * wyciagnac marker, oczko prawe SSK ( to co powyzej), 2 oczka razem na prawo, oczko prawe, wyciagnac marker { 2 oczka razem na lewo, dwa oczka prawe} do dwoch oczek przed nastepnym markerem, 2 oczka razem na lewo * powtorzyc od gwiazdki jeden raz.
wyciagnac marker oczka, oczko prawe, zdjac jedno oczko,
przeniasc pierwsza polowe robotki ( pomiedzy srodkiem przodu i srodkiem tylu) na jeden dryt do skarpet ( z zylka) wyciagnac marker oczka, przeniasc druga polowe na drugi drut z zylka, uciac wloczka zostawiajac ok 60cm na zamkniecie oczek.
ostroznie wywrocic robotke na lewa strone przygotowujac sie do zamykania oczek przy pomocy trzech drutow. przerabiac wasko na lewej stronie.
szydelko dobrzed dziala jako trzeci drut


mam nadzieje ze sie przyda

justinelobos - Wto 11 Lis, 2008 22:03
Temat postu: tlumaczenie
hej hej Perelka oto opis szalika daj znac jezeli jest cos nie jasne i przepraszam za moje pismo mam nadzieje ze sie doczytasz.

aha w opisie jest FPDC to jest to
http://www.fotosik.pl/pok...986cf38847.html

O ile wiem jest to słupek nakładany z góry, w którym nie wkłuwa się oczka w słupek poprzedniego rzędu, a pod cały ten słupek.
u maranty jest wzor sportowa krateczka z uzyciem tego oczka
ale zeby bylo latwiej to w opisie zostawilam ten skrot FPDC

http://justinelobos.fotosik.pl/albumy/539282.html

Erhe - Czw 08 Sty, 2009 19:41

dziewczyny, czy któraś mogłaby mi przetłumaczyć, to co jest napisane nad schematem od on 22 rnd (rozumiem, że to od 22 rzędu Smile)
schemat

Z góry dziękuję uklon uklon uklon

małgośka - Czw 08 Sty, 2009 20:21

Erhe, Według moich materiałów
rnd- okrążenie.
słownik ściągnęłam gdzieś z neta.
Jak chcesz, to podaj mi e-mail, to Ci prześlę.

rene19671 - Pią 09 Sty, 2009 13:29

uklon uklon uklon
Gosia13 - Pią 09 Sty, 2009 19:30
Temat postu: [ robótki ręczne] Z angielskiego na polski
Mam problem ze zrozumieniem instrukcji wzoru który jest w języku angielskim. Byłabym bardzo wdzięczna jeżeli ktoś mógłby mi pomóc przetłumaczyć to na język polski. Nie musi być cały tekst .Chodzi mi tylko o wzór podstawowy .Bardzo mi się ten wzór podobał , bo chciałam zrobić mojej córeczce sweterek. sztrikuję Z góry serdecznie dziękuję
2
to F(1
INSTRUCTIONS: The instructlons ai-e written for snaBest size. it ciianges an? necessaly for larger sizes the instnictions will be written thus ( ).
BACK: With sniajler needles, nast on 47 (51-55-58-61) sts.
isk raw: (RS). Pl. *1(1. Pl. Rep fromto end of rew.
2nd raw: Knk.
Rep last 2 rows of Rice St Pat once more.
Change to arger needles and cont in pnt unU! werk trem beg measures 7 (8%-9%-10%-li % ms jlS (21.524-26.5-29) cm]. endirig with a WS tow.
Shape armliules: Cast oli” 4 (5-5-6-6) sts beg ofneyt 2 rows. 39 (41-45-47-49) stst Cont cyca in pat ortU armholes measurc 64 (7-7”488y4 las 115.5 (18-19-20.5-21.5) ero]. endiog with a WS tow
Shape shouiders: Cast nEt 5 (5-6-6-7) sts beg next 2 rows, Wen 5 (6-64-6) 515 beg nen 2 rows. Leaye tern 19(19-21-23-23) sts ona st hoider
FRONT: Work Erom ** to as glyen for Back, DMde for Frant: Ner rsw: (RS). Pat across 19 (20-22-23-24) sis. Turn. Leaye rem sis erm a spare needie.
Cent eyen In pat umil armhole measores 4
(4%-44.5-5) las IQ (1 1,5-11 „5-IZ.5-I 2.5) cm], endlng with a RS rew.
Skape necic Next raw: (WS). 1(3. Slip these Csls nato a safety pln. Pat to end ot row.
Dec 1 St at neck edge on next 3 rows Wen ort
eyeiy following alt rew to tO (11-12-12-13)
515.
Cont eyen unU) armhole measures same length as Back to shoulder, endtng wlth a WS rew
Shape shouioer RS). Cast etC 5 ą6-6-7) srs beg next mw. Werk I tow ewa. Cast off rem 5 (6-6-6-6) sts.
WIlki RS nI worli factng jem yarn to rem sts:
K2tog. Pat to end of rew. 19 (20-22-23-34)
sts.
Cent eyen in pat until anubole measures 4
(4W4i-5-5) ms 10 (11.5-11.5-12.5-12.5)
cm], ending with a WS rew,
Shape neck: Next ww (P3). Pat across 3 sts. Slip these s15 onto a safety pln. Pat to end ok row.
Werk I tow eyen.
Dec 1 st at neck alge on next 3 rows, Wen on eyety (oUcwing alt tow In I O (ił - 12-12-13)
515,
Cont eyen until arinkiole „neasoses same length as Back to shoulder ending witki a PS tow.
Shape sboulder: Cast off 5 (5-64-7) sts beg nect rew. Werk I ww eyen. Cast nfi rem 5(6- 6-6-6) sts.
SLEtyES Wlth smailer needles, casl on 27
(27-29-31-31) sts.
Work 4 rows trz Rice St Pat as giyen for Back.
Change to larger needles and nom In pat, inc I st each end of next and eyeiy foilowing 2nd (4tb-Ąth-4tJi-4th) rew to 33 (51-49-51-51) srs, then eyery followtrig 4W (6tb-6W-6tb-gth rew to 49 (53-57-61-65) scs.
Cont eyen end) work Erom beg measures 9
(11-i 3-14%-1 6) im (23 (28-33-37-40,5)
cm], endlng wlth a WS row. Place majker at each end of last tow.
Work G (8-8-10-10) rows in pat. Cast olI
loosely.
FINISUING: Pln garrnent pieces to measurements. Coyer wttb a dasnp dotli leaylng cIotki to dry.
CoHar Sew slioulder seams. With PS o[ work fadng and smalier needles, 1(3 fmom rlght safety pln. Pickup and kit lI(i1-12-13-15) sts up rlght front neck edge. 1(19 (19-2:1-23- 23) Erom beck St holder. dec 1 St at center. Flek up and knlt 1! (11-12-13-l 5) sts down letr front neckedge. K3fromlettsakty „iii. 45(46- 50-54-SS3sts.
Ist rew: P2. 1<2. P2. Rep trem * to end of
rew2ml ram; K2. P2. 1(2. Rep from to end nI
Tow.
Rep last 2 rows of (1(2. P2) rlbblng nntil CeRat Erom plck up tow measures 2 (2%-2Yz-3-3) ms [5(6-6-7.5-7.5) cm]. Cast elf in rlbbing.
Front edglng: Witki ląg cif werk facing and smaller needles, plck up and knlt 23 (26-26- 30-30) sts down edge cif collar ats) taft side of front openlng, I st at center as-id 23 (26-26- 30-30) sts up riglit side of front opening wd edge ot ceRat 47 (53-53-61-61) sis, Casi oIf loosety knltwise.
Sew In Sleeyes. placing rows abeye markers along cast o sts of Front and Back to form square armhotes. Sew side and sleeye seams. Sew zipper behlnd f:ont edglng.
-t
2(Ą- o1S,lC,\MCĄĆS
S2S2U”a 2)
2fl, 22iYa2”2
J ALS
5(5)

lena_777 - Sob 17 Sty, 2009 16:03

Tak, Małgośka ma bardzo dobre notatki Wink RND to od round co oznacza "okrazenie".
Wklejam cos co mam nadzieje bedzie pomocne na przyszlosc. Jak milo ze chociaz w tlumaczeniu moge komus pomoc... Wink

MALA POMOC! Wyjasnienie angielskich skrotow:

SC=Single Crochet - polslupek
DC = Double Crochet - slupek
TR - Trible/Triple Crochet - slupek podwojny
CH - Chain - łancuszek
EA = Each - kazdy
LP = Loop
MC = Magic Circle
SP = Space - przestrzen, luka
SK = Skip - pomin
SL ST = Slip Stitc - oczko scisle

Inne skroty ktore moga sie przydac w przyszlosci:

beg (beginning)- poczatek

bet (between)- pomiedzy

cont (continue) - kontynuuj

tog (together) - razem

RS (right side) - prawa strona

WS ( wrong side) - lewa strona

rep (repeat) - powtórzyc

lp (loop) - okrazenie

CC (contrasting colours) - kolor kontrastujacy

MC (main colour) - kolor glowny

m (marker) - zaznaczyc

sk (skip) - przeskoczyc, ominac

sl (slip) - opuscic

yarn - wloczka

inc (increase) - zwiekszyc

dec (decrease) - zmniejszyc

crochet - szydelko, robotka szydelkowa
h (hook) - szydelko
p (picot) - pikotek
st (stitch) - scieg
point lace - koronka szydelkowa
yo (yarn over hook) - nawinac nitke na szydelko

Milej zabawy w tlumaczeniach bye bye

Erhe - Pon 19 Sty, 2009 08:58

ja dorzucę moje ostatnie odkrycie
sh = shell, czyli muszelka

Grażyna - Czw 22 Sty, 2009 11:14

Proszę o przetłumaczenie pojeć drutowych:

1m.jersey envers
1m.jersey endroit
2m.ensemble envers
3m.ensemble envers
1 smock

justinelobos - Pon 02 Lut, 2009 21:53

Grazynko to nie jest po angielsku ale chyba po hiszpansku
ale tutaj masz stronke gdzie masz rysunki do tych rodzajow sciegu

http://www.journeemondial...sey-envers.html
ale z mojego oka amatorskiego to sa to sciegi na druty
i
jersey envers to scieg francuski
jersey endroit to oczka prawe

co do tego drugiego to nie mam pojecia ensemble-to mozena przetlumaczyc jako zepol( laczenie )a co do envers????
a smock to bluzka ,kitel

Grażyna - Wto 03 Lut, 2009 11:04

Dziekuję bardzo.

Długo nie bylo odpowiedzi, wiec sama zmuszona byłam rozgryśc wzór metodą prob i błędów, no i poradziłam sobie. Oznaczen w słownikach nie znalazłam.

To opisy oczek drutowych:

1m.jersey envers - 1 oczko lewe
1m.jersey endroit - 1 oczko prawe
2m.ensemble envers - 2 oczka lewe przerobione razem na lewo
3m.ensemble envers - 3 oczka lewe przerobione razem na lewo
1 smock - 1 przeciagnięcie nitki wokół oczek

juju_75 - Nie 08 Lut, 2009 18:10
agnesaga - Pon 09 Lut, 2009 08:04

juju_75, wielkie dzięki cmoknięcie
malka200 - Nie 26 Lip, 2009 17:52
Temat postu: tłumaczenie schematu z ang.
bardzo proszę o pomoc
http://www.elann.com/ShowFreePattern.asp?Id=304024
podoba mi się ten szal, a nie moge sobie poradzić z wzorem. Próbowałam z tabelką tłumaczeń, ale jakoś nie idzie....
dzięki cmoknięcie

gabi12 - Nie 26 Lip, 2009 18:23

Przede wszystkim to jest szal na druty a nie na szydełko. Niestety ja Ci w tym nie pomogę ale może dziewczyny w dziale druty coś pomogą. Pozdrawiam
malka200 - Nie 26 Lip, 2009 18:43

faktycznie nie dopatrzyłam ...Smile
7Kasiulek7 - Sob 10 Paź, 2009 18:53

Witam i znowu proszę o prośbę. Tym razem nie rozumiem opisu z tej strony: http://www.pepika.com/fre...chet-heart.html a dokładnie tej części opisu:

Rd 4 : Sc in next 9 sts of the Top B.

Merge the halves together: Insert hook into first stitch after sl st made on Top A and continue to make 1 sc in all 18 stitches. Insert hook back into the Top B and work 1 sc in next 9 sc. (One round completed with 36 sc) (Image 02)

With the tail from Top A close the gap between the two top halves. (Image 03 and 04)

Rd 5 : Sc around (36)


Gdyby ktoś z Was orientował się o co chodzi, byłabym wdzięczna love

anza87 - Sob 10 Paź, 2009 19:27


Rd 4 : Sc in next 9 sts of the Top B.

Merge the halves together: Insert hook into first stitch after sl st made on Top A and continue to make 1 sc in all 18 stitches. Insert hook back into the Top B and work 1 sc in next 9 sc. (One round completed with 36 sc) (Image 02)

czyli tak: najpierw na kółku B robimy 9 półsł. później łączymy z kółkiem A i na tym kółku robimy 18 półsł i znowu łączymy z kółkiem B. Na nim robimy 9 półsł. (wychodzi w koło 36 półsł.)

With the tail from Top A close the gap between the two top halves. (Image 03 and 04)
końcówką nitki z kółka A zamykamy powstałą między kółeczkami dziurę

Rd 5 : Sc around (36)

w każdym półsł z poprzedniego rzedu robimy po jednym półsł (36 półsł) to już w koło obu kółeczek razem

Mam nadzieje że coś z tego zrozumiesz

juju_75 - Sob 10 Paź, 2009 19:32

rzad 4 : półsłupek w kolejnych 9 oczkach z części b
później złóż części razem i "zszyj"półsłupkiem obie części
dalej przerabiaj 18 półsłupków znowu złóż obie części i znowu "zszyj" półsłupkiem obie części dalej 9 półsłupków
dziurkę pomiędzy łączeniami obu części zszyj igłą
rzad 5 zrobić 36 polslupokow

mam nadzieje ze cos z tako zakumasz
czytaj i patrz na fotki
trzymam kciuki

7Kasiulek7 - Sob 10 Paź, 2009 20:42

wesoło mi anza87, juju_75 dziękuję bardzo love
zrozumiałam wesoło mi

laila - Pon 09 Lis, 2009 20:04

ja szukam tłumaczenia do tej spódnicy ,czy ktos by mi pomógł ?

Size: XS - S - M - L - XL - XXL
Materials: DROPS KARISMA
300-350-400-450-500-550 g colour no 53, charcoal grey
50-50-50-50-100-100 g colour no 05, black
50-50-50-50-100-100 g colour no 21, light grey
50-50-50-50-50-100 g colour no 19, white

DROPS CROCHET HOOK size 4 mm – or size needed to get 1 square = 9.5 x 9.5 cm and 18 sts x 12 rows in PATTERN = 10 x 10 cm.
DROPS BUFFALO HORN BUTTONS no 535: 5 pcs.


PATTERN:
ROW 1: 1 tr in each dc, finish row with 1 ch to turn with.
ROW 2: 1 dc in each tr, finish row with 3 ch to turn with.
INCREASING TIP: Inc by working 2 tr in 1 dc.


SKIRT: Worked back and forth from top down, and sewn tog at the side afterwards.
Crochet 136-157-178-196-217-236 loose ch with charcoal grey with crochet hook size 4 mm. Crochet first row as follows: 1 dc in 2nd ch from hook, 1 dc in each of the next 1-1-1-5-5-3 ch, * skip 1 ch, 1 dc in each of the next 6 ch *, repeat from *-* = 116-134-152-168-186-202 dc. Continue in PATTERN – see above – until finished measurements.
REMEMBER CROCHET TENSION!
After 5 rows (last row is a row with dc) insert 6 markers in piece as follows: First marker after 11-12-14-14-16-19 sts, then 19-22-25-28-31-33 sts between each marker = 10-12-13-14-15-18 sts after the last marker. On next row inc 1 tr before all markers – SEE INCREASING TIP and repeat the inc on every other row (inc after and before marker alternately) a total of 9 times = 170-188-206-222-240-256 sts. Continue until piece measures 29-31-33-35-37-39 cm (or desired length), cut the thread.

COLOURS OF SQUARES:
SQUARE A: Beg + round 1 = charcoal grey, round 2 = light grey, round 3 = white, round 4 = black, round 5 = charcoal grey.
SQUARE B: Beg + round 1 = black, round 2 = charcoal grey, round 3 = white, round 4 = light grey, round 5 = charcoal grey.
SQUARE C: Beg + round 1 = white, round 2 = charcoal grey, round 3 = black, round 4 = light grey, round 5 = charcoal grey.
SQUARE D: Beg + round 1 = white, round 2 = charcoal grey, round 3 = light grey, round 4 = black, round 5 = charcoal grey.

CROCHET SQUARES: Crochet 6 ch with crochet hook size 4 mm and form a ring with 1 sl st in first ch.
ROUND 1: 3 ch, 2 tr in ring, * 3 ch, 3 tr *, repeat from *-* a total of 3 times and finish with 3 ch and 1 sl st in 3rd ch from beg of round. Turn piece.
ROUND 2: 3 ch, 2 tr in first ch-loop, 3 ch, 3 tr in the same ch-loop, * 1 ch, 3 tr in the next ch-loop, 3 ch, 3 tr in the same ch-loop *, repeat from *-* a total of 3 times, finish with 1 ch and 1 sl st in 3rd ch from beg of round. Turn piece.
ROUND 3: 3 ch, 2 tr in the first ch-loop, 1 ch, * 3 tr in the next ch-loop, 3 ch, 3 tr in the same ch-loop, 1 ch, 3 tr in the next ch-loop, 1 ch *, repeat from *-* a total of 3 times, 3 tr in the next ch-loop, 3 ch, 3 tr in the same ch-loop, 1 ch, finish with 1 sl st in 3rd ch from beg of round. Turn piece.
ROUND 4: 3 ch, 2 tr in the first ch-loop, 1 ch, * 3 tr in the next ch-loop, 3 ch, 3 tr in the same ch-loop, 1 ch, 3 tr in the next ch-loop, 1 ch, 3 tr in the next ch-loop, 1 ch *, repeat from *-* a total of 3 times, 3 tr in the next ch-loop, 3 ch, 3 tr in the same ch-loop, 1 ch, 3 tr in the next ch-loop, 1 ch, finish with 1 sl st in 3rd ch from beg of round. Turn piece.
ROUND 5: Crochet 1 dc in each tr and 1 dc in each ch, finish with 1 sl st in first dc.
1 square = approx 9.5 x 9.5 cm.

NUMBER OF SQUARES: Crochet 5-5-6-7-7-7 squares of A, 6-6-6-7-8-8 squares of B, 5-6-6-6-7-8 squares of C and 4-5-6-6-6-7 squares of D = a total of 20-22-24-26-28-30 squares.

ASSEMBLY: Sew skirt tog at the side, edge to edge, but leave a 15 cm opening at the top. Sew squares tog, edge to edge, to a string as shown in fig-1, and then sew tog to form a ring. Now sew squares to bottom of skirt, edge to edge.

BUTTONHOLE LOOPS: Crochet buttonhole loops on the side of opening towards front piece as follows (beg at bottom of opening): 1 dc in each of the first 2 sts, 3 ch, skip 1 cm, * crochet 1 dc in each st for 2 cm, 3 ch, skip 1 cm *, repeat from *-* a total of 4 times, and finish with 2 dc at the top. Turn and work return row as follows: 1 dc in each dc and 3 dc in each ch-loop, cut the thread.

BUTTONHOLE BAND: Crochet 5 rows with dc along the side of opening towards back piece, cut the thread. Sew on buttons.

7Kasiulek7 - Wto 10 Lis, 2009 20:49

laila może pomogą Ci jakieś słowniczki szydełkowe...
Na pewno też łatwiej się tłumaczy, jeśli ma się zdjęcie Wink

koteccek00 - Pon 23 Lis, 2009 06:01

Podejme sie tego tlumaczenia i pomoge jak tylko mi sie uda najlepiej, ale zaznaczam, ze nie uzywam angielskich opisow, tak samo jak polskich, wole czytac grafy wiec moze nie wszystko bedzie zrozumiale.

Rozmiar: XS - S - M - L - XL - XXL
MAterial: “DROPS KARISMA” (pewnie nazwa firmy ktora wyprodukowala welne)
300-350-400-450-500-550 g kolor 53, weglowy popiel
50-50-50-50-100-100 g kolor 05,czarny
50-50-50-50-100-100 g kolor 21, jasny popiel
50-50-50-50-50-100 g kolor 19, bialy

NIe wiem co moze znaczyc "nie kolor" a tak jest w opisie. Przypuszczam, ze to czyjes tam opisy tak jak i my kazda ma swoje wlasne.
Te numery 300 - 350-400 itd, to pewnie klebki, ktore zostaly uzyte, lub rozmiary. Ja wyliczam ile welny zuzuc na metry, ale Amerykanie wyliczaja na wage.

Szydelko nr 4, albo inny rozmiar, ale tak zeby wyszedl kwadrat o rozmiarze 9.5 cm na 9.5 cm
Mozna tez przerobic tak: 12 wkluc na 12 rzedow wtedy wyjdzie 10 cm na 10 cm
Teraz jakas specyficzna dlugasna nazwa na guziki. 5 pcs domyslam sie ze 5 guzikow.

Wzor
1 slupek podwujny w kazdy slupek kazdy rzad zakoncz jednym dodatkowym oczkiem lancuszka na zawrot.
2. Jeden slupek w kazdy podwujny slupek rzad zakoncz 3 oczk. lancuszka na zawrot.
3. Dodawanie na koncach (prawdopodobnie rzedow) 2 podwojne slupki w jeden pojedynczy.

Spodnica
Pracowac w te i z powrotem, gora dol, a potem zeszyc czesci razem.
Szydelkowac 136-157-178-196-217-236 zgubic lancuszek (nie pisze ile oczek, pewnie jedno) jasnym popielem szydelkiem 4 mm.

Szydelkowac pierwszy rzad jak nastepuje.
1 rzad: 1 slupek w drugie oczko lancuszka od szydelka, opusc jedno oczko lancuszka, potem
1 slupek w kazde z nastepnych 6 oczek lancuszka.
Powtorz od *-*=116-134-152-168-186-202 slupkow.
Kontynuj szydelkowac. Popatrz na powyzszy wzor zanim skonczysz mierzyc.

Pamietaj o naprezeniu robotki. Po piatym rzedzie (ostatni rzad to ten ze slpkami) wstaw 5 znacznikow jak podano. Pierwsze oznaczenie po First oznaczenie po 11-12-14-14-16-19 oczkach. Potem 19-22-25-28-31-33 oczek pomiedzy kazde oznaczenie = 10-12-13-14-15-18 oczek po ostatnim oznaczeniu. W nastepnym rzedzie slupek podwojny zanim przed oznaczeniami. ZObacz dodawanie i powtorz dodajac w kazdym z nastepnym rzedzie.
Dodawanie, przed lub po oznaczeniu opcjonalnie). Wszystko rzem 9 razytimes = 170-188-206-222-240-256 oczek. Kontynuuj az jedna czesc bedzie mierzyc 29-31-33-35-37-39 cm, albo odpowienia dlugosc. Uciac nitke.

Kolory kwadratow
Kwadrat A: zaczynac + okrazenie 1 = weglowy popiel, okrazenie 2 = jasny popiel, okrazenie 3 = bialy, okrazenie 4 = czarny, okrazenie 5 = weglowy popiel.
Kwadrat B: zaczynac + okrazenie 1 = czarny, okrazenie 2 = weglowy popiel, okrazenie 3 = bialy, okrazenie 4 = jasny popiel, okrazenie 5 = weglowy popiel.
Kwadrat C: zaczynac + okrazenie 1 = bialy, okrazenie 2 = weglowy popiel, okrazenie 3 = czarny, okrazenie 4 =jasny popiel,okrazenie 5 = weglowy popiel.
Kwadrat D: zaczac + okrazenie 1 = bialy, okrazenie 2 = weglowy popiel, okrazenie 3 =jasny popiel, okrazenie 4 = czarny, okrazenie 5 = weglowy popiel.

Szydelkowe kwadraty: 6 oczek lancuszka szydelkiem 4 mm and zamknac okrag oczkiem scislym.

okrazenie 1: 3 oczka lancuszka, 2 slupki podwojne w okrag, * 3 oczka lancuszka, 3 slupki podwojne *, powtorzyc od *-* razem 3 razy i zakonczyc 3 oczkami lancuszka i jedno oko scisle zamykajace w 3 oczko lancuszka od od poczatku okrazenia. Obroc robutke.

Okrazenie 2: 3 oczka lancuszka, 2 slupki podwojne w 1 oczko lancuszka, 3 oczka lancuszka, 3 slupki podwojne w te samo oczko lancuszka, * 1 oczko lancuszka, 3 slupki podwojne w nastepne oczko lancuszka, 3 oczka lancuszka, 3 podwojne slupki w te samo oczko lancuszka *, powtorzyc od *-* razem 3 razy,zakonczyc 1 oczkiem lancuszka i jednym oczkiem zamykajacym w 3 oczko lancuszka od poczatku okrazenia. Obroc robutke.

Okrazenie 3: 3 oczka lancuszka, 2 podwojne slupki iw 1 oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka, * 3 podwojne w nastepne oczko lancuszka, 3 oczka lancuszka, 3 podwojne w te samo oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka, 3 podwojne slupki w te samo oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka *, powtuorzyc od *-* e sumie 3 razy, 3 podwojne slupki w nastepne oczko lancuszka, 3 oczka lancuszka, 3 podwojne w to samo oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka, zakonczyc 1 oczkiem zamykajacym st w 3 oczko lancuszka od poczatku okrazenia. Obruc robutke.

Okrazenie 4: 3 oczka lancuszka, 2 podwojne w pierwsze oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka, * 3 podwojne w to samo iczko lancuszka, 3 oczka lancuszka, 3 podwojne w to samo oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka, 3 podwojne w nastenpne oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka, 3 podwojne w nastepne oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka *, powtorzyc od *-* w sumie 3 razy, 3 podwojne w nastepne oczko lancuszka, 3 oczka lancuszka, 3 podwojnew te samo oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka, 3 podwojne w nastepne oczko lancuszka, 1 oczko lancuszka, zakonczyc 1 oczkiem scislym w 3 oczko lancuszka od poczatku okrazenia. Obrucic robutke.

Okrazenie 5: Przerabiac jeden slupek w kazdy podwojny and 1 slupek w kazde oczko lancuszka, zakoncz jednym oczkiem zamykajacym w pierwszy slupek.

1 square = approx 9.5 x 9.5 cm.

NUMBER OF SQUARES: Crochet 5-5-6-7-7-7 squares of A, 6-6-6-7-8-8 squares of B, 5-6-6-6-7-8 squares of C and 4-5-6-6-6-7 squares of D = a total of 20-22-24-26-28-30 squares.

ASSEMBLY: Sew skirt tog at the side, edge to edge, but leave a 15 cm opening at the top. Sew squares tog, edge to edge, to a string as shown in fig-1, and then sew tog to form a ring. Now sew squares to bottom of skirt, edge to edge.

Dziurki na guziki:
Dziurki na guziki od strony otwarcia w kierunku czesci przedniej jak nastepuje (poczaten na dole otwarcia moze tez znaczyc ponizej otwarcia): 1 slupek w kazdy z pierwszych 2 oczek scislych, 3 oczka lancuszka, opusc jeden cm, * szydelkuj 1 slupek w kazdy z 2 oczke zamykajacych przez 2 cm, 3 oczka lancuszka, opusc jeden cm *, powturz od *-* w sumie 4 razy i zakoncz 2 slupkami na gorze (lub powyzej). Obroc robutke i powtorz rzad jak nastepuje: 1 slupek w kazdy slupek i 3 slupki w kazde oczko lancuszka, utnij nitke.

Polaczenie dziurek na guziki (moze tez byc zakonczenie): Przerobic 5 rzedow slupkami wzdluz strony otwarcia w kierunku tylniej czesci, utnij nitke, przyszyj guziki.

laila - Wto 24 Lis, 2009 23:13

no naprawde dziekuje za przetłumaczenie ,teraz dla mnie jest jasne o co chodzi , jeszcze raz dziekuje kwiatek dla ciebie
laila - Wto 24 Lis, 2009 23:15

jeszcze mam pytanie gdzie moge dodac punkt za pomoc bo w tym temacie nie widze takiej opcji
ciapara - Sro 25 Lis, 2009 10:57

laila nie zalozylas watku wiec nie mozesz
to jest watek kotecek i tylko ona moze przyznac punkty w tym watku
chyba ze ja o to poprosisz Smile tylko nie wiem czy regulamin na to pozwala bo wtedy wyszłoby na to ze to jej pomogła ta osoba
rozumiesz ?

laila - Czw 26 Lis, 2009 01:13

rozumiem , no szkoda Crying or Very sad
koteccek00 - Pią 27 Lis, 2009 10:45

Hej laila napisalam do Ciebie na prv, zobacz wiadomosc. Pozdrawiam
josefora - Czw 11 Lut, 2010 12:53
Temat postu: Tłumaczenia wzorów
Czy są tak miłe i bezinteresowne szydełkowniczki mogące zaoferować pomoc w tłumaczeniu angielskich opisów?
Byłoby super mieć się do kogo zwrócić, a nie szukać po omacku.
Pozdr

coffeebreak - Pią 12 Lut, 2010 18:49

Angielskim posługuję się biegle i chętnie pomogę w przetłumaczeniu potrzebnego schematu cmoknięcie W razie czego, pisz Smile
Allea - Wto 09 Mar, 2010 13:37
Temat postu: pomoc w tłumaczeniu z ang.
Czy koleżanki mogłyby pomóc mi przetłumaczyc lub narysowac łopatologicznie, jak mam zrobic to wykończenie? albo zaproponować jakies innw wykończenie bolerka?
Dziękuję!!!!

CROCHET BORDER:
Crochet a border round the opening of bolero and round sleeve edges with 1 thread Cotton Viscose and crochet hook size 3 mm as follows:
ROUND 1: 1 dc in first st, * 5 ch, skip approx 1-1.5 cm, 1 dc in next st *, repeat from *-*, and finish with 5 ch and 1 sl st in first dc from beg of round. NOTE: Adjust to have an even number of ch-loops.
ROUND 2: Crochet sl sts to the middle of first ch-loop, 1 dc in ch-loop * 7 ch, 1 dc in next ch-loop, 1 ch, 1 dc in next ch-loop *, repeat from *-*, but replace the last dc with 1 sl st in first dc on round.
ROUND 3: Crochet as follows in each of the large ch-loops: 1 dc, 7 tr, 1 dc, and crochet 1 dc in each of the small ch-loops (= 1 ch), finish with 1 sl st in first dc from beg of round.
ROUND 4: Change to 1 thread Kid-Silk. Crochet 1 dc in first dc and 1 dc in first tr, * [3 ch, 1 dc in first ch (= 1 picot), 1 dc in next tr], repeat from [-] a total of 6 times, 1 dc in each of the next 4 sts *, repeat from *-*, i.e. 6 picots in each of the large ch-loops, and finish with 1 sl st in first dc.

katarzyna341 - Wto 09 Mar, 2010 13:51

A masz zdjęcie,byłoby łatwiej...
Allea - Wto 09 Mar, 2010 15:38

http://www.garnstudio.com...d_id=20&lang=en

to z garnstudio

katarzyna341 - Wto 09 Mar, 2010 16:49

po mojemu , bez tłumaczenia,tylko z patrzenia to wygląda tak
1) 5 o.łańcuszka , oczko ścisłe, 5 o ł. , o .ś. ,, itd,
2)na środku każdego łuku oczko ścisłe,7 o łańcuszka,oczko ścisłe w łuk, itd
3) kazdy łuk obrobić oczko ścisłe, 7 półsłupków,oczko ścisłe
4)w każdy półsłupek oczko ścisłe i pikotek z 3 oczek łańcuszka


to tak po mojemu,nie wiem , czy dość jasno...

Eve - Wto 09 Mar, 2010 17:42

Obrobić bolerko i rękawy szydełkiem 3 mm w następujący sposób:

Rząd 1: słupek w pierwsze oczko, * 5 oczek łańcuszka, ominąć około 1-1.5 cm, 1 słupek w następne oczko *, powtarzać *-*. Zakończyć pięcioma oczkami łańcuszka i 1 oczkiem ścisłym w pierwszy słupek początku okrążenia.
Ważne jest, że była parzysta liczbę pętelek.

Rząd 2: Przejść oczkami ścisłymi środek pierwszej pętelki, 1 słupek w pętelce *7 oczek łańcuszka, 1 słupek w następna pętelkę, 1 oczko, 1 słupek w następną pętelkę *, powtarzać *-*, ale zamienić ostatni słupek na oczko ścisłe w pierwszy słupek okrążenia.

Rząd 3: Szydełkować w każdej większej pętelce: 1 słupek, 7 podwójnych słupków, 1 słupek oraz 1 słupek w każdą małą pętelkę (=1 oczko), zakończyć oczkiem ścisłym w pierwszy słupek początku okrążenia.

Rząd 4: Zmiana nitki. Szydełkować: 1 słupek w pierwszy słupek i 1 słupek w pierwszy podwójny słupek, *[3 oczka, 1 słupek w pierwsze oczko (=1 pikotek), 1 słupek w następny słupek podwójny], powtarzać *-*, tj., 6 pikotów w każdej większej pętelce, zakończyć oczkiem ścisłym w pierwszy słupek.

Allea - Wto 09 Mar, 2010 17:56

Dziękuję bardzo!
Zaraz biegnę próbować.
Zdecydowanie wolę druty Wink)

kahoko - Czw 24 Cze, 2010 14:14
Temat postu: koronkowe rękawiczki
znalazłam piękne koronkowe rękawiczki, niestety nie rozumiem nic z wzoru ;(
czy któraś z was mogłaby go dla mnie przetłumaczyć? translatory w tej kwestii zawodzą...
z góry dziękuję za pomoc Wink

oto wzór: http://www.allcrafts.net/...om/cropat31.htm

katarzyna341 - Czw 24 Cze, 2010 14:31

Poszukaj tutaj ,jest sporo rekawiczek
http://maranta.livenet.pl...opic.php?t=1097

kahoko - Czw 24 Cze, 2010 14:56

dzięki wielkie za link Wink w kwestii tłumaczenia nadal się polecam >;3
tea_bag - Sro 13 Paź, 2010 12:38

nie wiem, czy to dobry temat na to pytanie, ale raz kozie śmierć - czy ktoś potrafi przetłumaczyć wzór na ten kapelusz na język polski?
http://www.antiquecrochet...-dutch-cap.html
będę wdzięczna za każdą próbę pomocy Wink

Frezja45 - Sro 13 Paź, 2010 17:38

cool piękny komplecik cool
koteccek00 - Sro 13 Paź, 2010 21:18

ST - polslupek

Potrzebne materialy

(Tutaj jest specyficzna nazwa wloczki)

Szydelko (tutaj nazwa firmy szydelka) Nr 2 i 6.
14 sznurkow z bialymi koralikami
1/4 yard niebieskiego filcu
2 czarne zatrzaski
3/4 yard kabla ( to bedzie okolo pol metra)
2 dwa drewniane patyczki do lizakow. Tutaj ink jak one wygladaja.

http://www.cpr-savers.com...depressors.html

Wskazowki: 11 polslopkow powinno dac 2 inches (prawie 5 cm); 6 rzedow albo okrazen powinno dac 1 inch (prawie 2 i pol cm).

Jest rowniez wzor na torebke.

Wymienione materialy powinny wystarczyc na torebke i kapelusz.

Instrikcje krok po kroku

Kapelusz

Narazie przerwa musze isc do pracy, pozniej przetlumacze reszte.

koteccek00 - Nie 17 Paź, 2010 06:18

Napisz czy wzory wstawione przez Frezje Ci pomogly. Jesli nie to przetlumacze Ci co i jak dalej.
gabi12 - Sro 20 Paź, 2010 08:50

koteccek00, Bardzo byłabym wdzięczna jeśli mogłabyś mi przetłumaczyć ten wzór na czapkę bardzo uklon PROSZĘ uklon
http://hookylove.blogspot...winter-hat.html
Byłabym bardzo wdzięczna

koteccek00 - Pon 25 Paź, 2010 08:42

Oznaczenia Brytyjskie, czy ktos sie z nimi zetknal?
Potrzebne do tlumaczenia wzoru powyzszej czapki.

Sl St - oczko scisle zamykajace
Dc - slupek
Tr - slupek podwojny
Ch - lancuszek
FPr ?
FPdbltr - ?
blo-?

Poranna - Pon 25 Paź, 2010 09:38

koteccek00 napisał/a:
FPr ?
FPdbltr - ?
blo-?


FPtr = przedni słup podwójnego słupka
FPdbltr -przedni słup podwójnie podwójnego słupka
blo-tylko tylna część pętli
to tak dosłownie tłumacząc ... ale jak to się ma do wzoru to nie wiem .... zdjęcie czapki jest mało wyraźne i trudno mieć pewność ...
te FP ... kojarzą mi się ze słupkami nakładanymi na prawo (punkt 3 http://maranciaki.pl/slupek.htm#3) albo słupkami reliefowymi

koteccek00 - Wto 26 Paź, 2010 01:49
Temat postu: Czapka
Opis
Sl St - oczko scisle zamykajace
Dc - slupek
Tr - slupek podwojny
Ch - lancuszek
FPr – Przedni slupek podwojnego slupka
FPdbltr - Przedni slupek podwojnie podwojnego slupka
blo- tylko tylna czesc petli


Szydelkiem 6,5 zrobic 4 oczka lancuszka I zamknac kolo jednym oczkiem scislym

1 Rzad : 3 oczka lancuszka = pierwszy slupek podwojny, zrobic 11 slup. podwojnych. Przerabiaj w kolo, razem 12 slup. podwojnych.

2 Rzad - 3 oczka lancuszka, dalej przednie slupki podwojnego slupka wokol od poczatku, 3 oczka lancuszka od poprzedniego rzedu. Slupek podwojny w tylnia czesc petli od nastepnego oczka I przedni slupek podwojnego slupka wokol slupka podwojnego, ktory jest usytuowany 1 rzad nizej. Powtorz az bedziesz miec 12 przednich slupekow podwojnego slupka. Jedno oczko scisle zamykajace w trzecie oczko lancuszka.

w opisie caly czas pojawia sie fptr zalozylam, ze jest to to samo co fpr, w razie czego prosze mnie skorygowac.

Rzad 3: 1 oczko scisle zamykajace w nastepne oczko, 3 oczka lancuszka * Przednie slupeki podwojne slupka wokol przedniego slupka zamykajacego 1 rzad ponizej. Slupek podwojny w tylko tylna czesc petli nastepne 2 razy tak samo od * wokol. Zakonczyc okrazenie jednym slupkiem podwojnym po ostatnim przednim slupeku podwojnego slupka. Jedno oczko scisle Od poczatku zaczecia 3 oczek lancuszka.

Rzad 4: Oczko zamykajace w nastepne oczko 3 oczka lancuszka, przedni slupek podwojnego slupka wokol przedniego slupka podw. slupka w rzad ponizszy.
*slupek podwojny w tylko tylnia czesc petli od nastepnych trzech oczek. Powtorzyc od * wokol, zakonczyc rzad dwoma podwojnymi slupkami po ostatnim przednim slupku podwojnego slupka. Oczko zamykajace w gore od trzeciego oczka lancuszka.

Rzad 5: Oczko zamykajace w nastepne oczko (3 oczko) lancuszka, przedni slupek podwojnego slupka wokol przedniego slupka podw. slupka w rzad ponizszy.
*slupek podwojny w tylko tylnia czesc petli od nastepnych czterech oczek.*wkol zakonczyc rzad 3 slup. podwojnymi po ostatnim przednim slupku podwojnego slupka.. Oczko zamykajace w gore od trzeciego oczka lancuszka.

Rnd 6: Oczko zamykajace w nastepne oczko (3 oczko lancuszka), *przedni slupek podwojnego slupka wokol przedniego slupka podw. slupka w rzad ponizszy.
slupek podwojny w tylko tylnia czesc petli od nastepnych 5 oczek. Powtarzac od* wokolo zakonczyc rzad 4 slup. podwojnymi. Zakonczyc rzad 4 slup. podwojnymi po ostatnim przednim slupku podwojnego slupka. Oczko zamykajace w gore od trzeciego oczka lancuszka.

Rzad 7: Oczko zamykajace w nastepne oczko 3 oczka lancuszka*przedni slupek podwojnego slupka wokol przedniego slupka podw. slupka w rzad ponizszy.
slupek podwojny w tylko tylnia czesc petli od nastepnych trzech oczek. Podwojne slupki przerobic wokolnastepnych 2 oczek, ominac nastepne oczko (gora przedniego slupka podwojnego slupka ). Powtorzyc od* wokolo zakonczyc rzad 2 slup. podwojnymi i podwojny slupek po ostatnim przednim slupkiem podwojnego slupka. Ominac nastepne oczkodalej oczko zamykajace na gore od trzeciego oczka lancuszka.

Rzad 8: Oczko zamykajace w nastepne oczko 3 oczka lancuszka, *Przednie slupki podwojnie podwojnego slupka wokol przedniego slupka podw. slupka w rzad ponizszy. Podwojny slupek w w tylko tylnia czesc petli nastepnych czterech oczek. Ominac oczki i dalej przerabiac (gora od przedniego slupka podwojnego slupka ). Powtorzyc od* wokolo. Zakonczyc rzad 3 slup. podwojnymi po ostatnim przednim slupku podwojnego slupka. Ominac 1 oczko dalej I oczko zamykajace w gore od trzeciego oczka lancuszka.

Rnd 9: Oczko zamykajace w nastepne oczko 3 oczka lancuszka, *Przednie slupki podwojnie podwojnego slupka wokol przednich slupkow podwojnie podwojnego slupka w rzad ponizszy. . Podwojny slupek w tylko tylnia czesc petli nastepnych czterech oczek, ominac nastepnie oczko (w gore od przednich slupkow podwojnie podwojnego slupka). Powtorzyc od* wokolo. Zakonczyc rzad 3 slup. podw. Po ostatnim przednim slup. podwojnego slupka. Ominac 1 oczko I oczko zamykajace w gore od trzeciego oczka lancuszka.

Rzad 8-13 powtarzac rzad 9

Rzad 14 - uzywajac szydelka 5.5 mm 1 oczko lancuszka, jeden slupek o kazde oczko i tak w okolo. Zamknac oczkiem scislym zamykajacym.

Rzad 15 - Powtorzyc rzad 14

Rzad 16 - Oczko lancuszka * slupek w nastepne 8 oczek. Slupeki razem wokol nastepnych 2 oczek. Powtorzyc od * wokol zamknac oczkiem scislym zamykajacym.

Rzedy 18-24 Potworzyc rzad 17

Ktokolwiek przez to przejdzie moze skoryguje moje niedoskonalosci. W tekscie pojawily sie nowe skroty, ktore nie wiem co znacza. Np "tog" i "SK" [color=red].[/color]

Poranna - Wto 26 Paź, 2010 09:21

koteccek00 napisał/a:
W tekscie pojawily sie nowe skroty, ktore nie wiem co znacza. Np "tog" i "SK"


tog=together=razem
SK=skip=ominąć

koteccek00 - Sro 27 Paź, 2010 00:09

Oki, doki, poprawie pozniej. Dzieki, nie wpadlam, ze tog to moze byc together, poprostu zalozylam, ze to cos okropnie skomplikowanego hihihi
myszka2011 - Nie 17 Lip, 2011 16:14

Czy mogłabym prosić o przetłumaczenie mi schematu na Kubusia Puchatka
https://picasaweb.google.com/mandarinavi/AmigurumiPoohBoek#

myszka2011 - Nie 24 Lip, 2011 15:05
Temat postu: Proszę o pomoc w przełlumaczeniu z angielskiego na polski
Proszę o przetłumaczenie:


koteccek00 - Nie 24 Lip, 2011 17:04

Brakuje Ci pierwszej strony.Puchatek w pozycji siedzacej bedzie mial 14 inczy=35,5 cm
Materialy - zloty color i brazowy welny poliestrowej
Szydelko 4 mm

Wskaznik - 8 oczek i osiem rzedow = 5 cm
Dodajac, albo ujmujac oczka rob ciasno.

Ucho (2x to samo)

Rzad 1 - Zlotym kolorem 2 oczka lancuszka. Zrob 6 polslupkow w 2 oczko lancuszka (od szydelka). Nie lacz.

Rzad 2 - 2 polslupki w kazdy poprzedni polslupek (razem 12)

Rzad 3 - po dwa polslupki w co drugi poprzedni polsupek (razem 1Cool

Rzad 4 - Dwa polslupki w co 8 polslupek (razem 20)

Rzad 5-8 Jeden poslupek w kazdy polslupek

Rzad 9 i 10 Jedno oczko scisle w trzeci polslupek, polslupek w nastepny 14 polslupek, oczko scisle w 3 polslupek. (Nie jestem pewna co do tego rzedu, nie rozumiem o co im tutaj chodzi).

Rzad 11 Oczko scisle w 3 oczko scisle, opusc. Jeden polslupek w kazde nastepne 10 polslupkow, opusc, jedno oczko scisle w nastepne 3 oczko scisle, zakoncz.
Wypchaj oczko poliesterem.

myszka2011 - Czw 28 Lip, 2011 16:22

A czy mogłabym jeszcze prosic o przetłumaczenie jak zrobić głowę?
I dziękuję za to oczywiście:)

Aniela2 - Nie 29 Sty, 2012 18:44
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie.
Witam,

Mam wielką prośbę o przetłumaczenie fragmentu wzoru... na aniołka. Zamieszczam fragment, mam cichą nadzieję, że z reszta sobie poradzę potem jakoś ..

Rnd1: Beg at head, ch 7, join to form a ring, ch 3 (counts as first dc throughtout). 31 dc in ring, join in 3 rd ch of beg ch.3.

Rnd2: Ch 3, dc in same st (dc in each of next 3 str, 2 dc in next st] rep around, join in 3 rd ch of beg ch 3. (40de)

Rnd3: Ch 3, dc in same st, [dc in next st, 2 dc in next st] rep around, join in 3 rd ch of beg ch. 3. (60de)

Rnd 4-18: Ch 2. (counts as first hdc throughout), hdc in each st around, join in 2 nd ch of beg ch.2.

Rnd 19: Ch 2, (hdc dec, hdc in next st) rep around, join in 2 nd ch of beg ch.2 (40 hdc).

Rnd 20: Ch 1, sc in same st, (sk next st, sc in next st) rep around, join in beg sc, (20 sc).Możliwe ze sa jakies błedy w tekscie, gdyż odczytywałam to za słabej jakości skanu.
Prosze o przetłumaczenie tj dla osoby początkującej Razz

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Haniaga - Nie 29 Sty, 2012 18:56

Mogę Ci pomóc ale dopiero jutro po południu.

Hania

Aniela2 - Pon 30 Sty, 2012 11:26

Haniaga napisał/a:
Mogę Ci pomóc ale dopiero jutro po południu.

Hania


czekam z niecierpliwością Smile

Dziękuję i pozdrawiam

pawcioo1994 - Sob 25 Lut, 2012 20:59

Czy jest ktoś mi to wstanie przetłumaczyć na polski ?

Head
Row 1: 5 sc in loop, tighten
Rows 2: 2sc in each around (10 total)
Row 3: sc, 2sc, repeat around (15 total)
Row 4: sc, sc, 2sc, repeat around (20 total)
Row 5: sc, sc, sc, 2sc, repeat around (25 total)
Row 6: sc, sc, sc, sc, 2sc, repeat around (30 total)
Row 7-8: sc even around, sl st instead of sc for the last stitch of row 8 (30 total)
Row 9: sc blo, sc blo, sc blo, sc 2tog blo, repeat around (24 total)
Row 10: sc, sc, sc 2tog, repeat around (18 total)
Row 11: sc, sc 2 tog, repeat around (12 total)
Stuff head, but not so much that the bottom of the head bulges, you want it to be flat.
Row 12: sc 2 tog around (6 total)
Sew up hole and sew on eyes.

Antenna, join yarn to head with sl st, ch 4, sl st in 2nd ch from hook and in next 2 chains, join to head with sl st.

Body
Row 1: 6sc in loop, tighten
Row 2: 2sc in each around (12 total)
Row 3: sc, 2sc, repeat around (18 total)
Row 4: sc, sc, 2sc, repeat around (24 total)
Row 5: sc, sc, sc, 2sc, repeat around, sl st instead of sc in last stitch of row (30 total)
Row 6: sc blo around (30 total)
Row 7-16: sc around, sl st instead of sc for the last stitch of row 16 (30 total)
Row 17: sc blo in each next 3, sc 2tog blo next repeat around (24 total)
Row 18: sc in each next 2, sc 2tog next repeat around (18 total)
Row 19: sc in next, sc2tog next repeat around (12 total)
Stuff, but not so much that the bottom and top bulge out.
Row 20: sc2tog around (6 total)
Sew up hole.

Arm (Make 2)
Row 1: 3 sc in loop, tighten
Row 2: 2sc in each around (6 total)
Row 3-9: sc around
Stuff.
Row 10: sc 2 tog around
Sew up hole.

Legs (Make 2)
Row 1: 8 sc in loop, tighten
Row 2: sc blo around
Row 3-5: sc even around
Fill with dry beans or put metal nuts or washers in the bottom of the foot, then fill the rest with beans/stuffing, sew to body.

aniahg - Pią 30 Lis, 2012 19:39
Temat postu: Prośba o tłumaczenie
Witam

Czy ktos mi pomoże w tłumaczeniu

2Pstog.: (Yo, insert hook in st, draw up long lp) 3times, yo and draw through 6 loop, (Yo, insert hook in st, draw up long lp) 3times, yo and draw through all loops on hook, ch1.

czeremcha - Pią 30 Lis, 2012 21:27

2 pęczki przerobione razem: (nawinąć nitkę na szydełko, wkłuć szydełko w oczko, wyciągnąć długą pętelkę) powtórzyć 3 razy czynności w nawiasie. Nawinąć nitkę i przeciągnąć ją przez 6 pętelek znajdujących się na szydełku. {Nawinąć, wkłuć szydełko w oczko, wyciągnąć długą pętelkę} powtórzyć 3 razy czynności w kwadratowym nawiasie. Nawinąć nitkę, przeciągnąć przez wszystkie pętelki na szydełku, 1 o.łańc.

Ania

aniahg - Sob 01 Gru, 2012 18:03

Dziękuję i pozdrawiam
Dżastii - Pon 11 Lut, 2013 19:02

Kochani pomocy ;( Od czwartku sie męczę z przetłumaczeniem tego wzoru Sad Głupia byłam myśląc że sobie poradzę i ściągając go z Crochet. Będę strasznie wdzięczna jeżeli ktoś mi pomoże, bo niewiele mi daje przetłumaczenie co drugiego słowa.
OPIS:
Size: Approximately 12″ tall.
Materials: Sport Weight Yarn Yellow (MC) – 200 yds (180 meters) White (CC) – 60 yds (54 meters) Pine Broom 12″ flat dried with 3-1/2″ handle; Curly Hair small amount; Polyester Fiberfill; Small Pink Roses – 5; White Ribbon – 1/8” wide x 20” long and ¼” wide x 2yds long, Hot or Craft Glue, Yarn Needle.
Crochet Hook: :Size E or size needed to obtain gauge.
Gauge: 5 dc and 3 rows = 1”
sc dec: draw up a lp in next 2 sts, YO and draw through 3 lps on hook
increase: work 2 dc in same st.
shell: dc, (ch 1, dc) twice in same sp.
DRESS
Rnd 1 (right side): Leaving 9″ end for gathering, starting at top, with MC, ch 24, being careful not to twist chains sl st in first ch to form ring, ch 3 (counts as dc now and throughout), dc in each ch around, join with sl st in 3rd ch of beg of ch-3 (join all dc rnds in this manner). (24 dc)
Rnd 2-13: Ch 3, increasing 4 dc evenly spaced dc in each st around. At the end of Rnd 13 there will be 72 dc.
Rnd 14: Working in BLO, ch 3, increasing 4 dc evenly spaced dc in each st around. (76 dc)
Rnds 15-18: Working in both lps, ch 3, increasing 4 dc evenly spaced dc in each st around. At the end of Rnd 18 there will be 92 dc. Finish off.
Dress Edging
Rnd 1: Working in unused lps of Rnd 13, with Rnd 1 of Dress facing you join CC in any lp, ch 5 (counts as dc, ch 2), dc in same lp, ch 1, skip next 2 lps, * (dc, ch 2, dc) in next lp, ch 1, skip next 2 lps; rep from * around; join with sl st in 3rd ch of beg ch-5.
(24 ch-2 sps)
Rnd 2: Sl st in ch-2 sp, ch 4 (counts as dc, ch 1), (dc, ch 1, dc) in same sp, sl st in next ch-1 sp, * shell in next ch-2 sp, sl st in next ch-1 sp; rep from * around; join with sl st in 3rd ch of beg ch-4. (24 shells)
Rnd 3: * Sl st in next ch-1 sp, ch 4, sl st in next ch-1 sp, ch 3, sl st in next sl st, ch 3, sl st in next ch-1 sp, ch 4, sl st in next ch-1 sp, ch 3, sl st in next sl st, ch 3; rep from * around; join with sl st in first sl st. Finish off and weave in ends.
Sleeve (Make 1)
Rnd 1 (right side): With MC, ch 4, sl st in first ch to form ring, ch 3, 11 dc in ring; join. (12 dc)
Rnd 2: Ch 3, dc in same st as joining, 2 dc in each st around; join. (24 dc)
Rnds 3-6: Ch 3, dc in each st around; join. (24 dc)
Rnd 7: Ch 1, sc dec 12 times, join with sl st in first sc. (12 sc)
Rnd 8: Ch 1, sc in each st around. (12 sc)
Rnd 9: Rep Rnd 2.
Rnd 10: Ch 3, dc in each st around; join with sl st in 3rd ch of beg ch-3. Finish off.
Rnd 11: Right Side Facing join CC in any st, ch 1, sc in same st, ch 3, skip next st, (sc in next st, ch 3, skip next st) around; join with sl st in first sc. Finish off.
Bonnet
Rnd 1 (right side): With MC, ch 4, sl st in first ch to from ring, ch 3, 11 dc in ring; join with sl st in 3rd ch of beg ch-3. (12 dc)
Rnd 2: (Ch 3, dc) in first st, 2 dc in each st around; join. (24 dc)
Rnd 3: (Ch 3, dc) in first st, dc in next st, (2 dc in next st, dc in next st) around; join. (36 dc)
Rnd 4: (Ch 3, dc) in first st, dc in next 2 sts, (2 dc in next st, dc in next 2 sts) around; join. (48 dc)
Rnd 5: (Ch 3, dc) in first st, dc in next 3 sts, (2 dc in next st, dc in next 3 sts) around; join. (60 dc)
Rnd 6: (Ch 3, dc) in first st, dc in next 4 sts, (2 dc in next st, dc in next 4 sts) around; join. (72 dc)
Rnd 7: (Ch 3, dc) in first st, dc in next 5 sts, (2 dc in next st, dc in next 5 sts) around; join. (84 dc)
Rnds 8-9: Ch 3, dc in each st around; join. (84 dc)
Rnd 10: Ch 1, sc dec 42 times; join. (42 sc)
Rnd 11: Working in BLO, ch 1, sc in each st around; join. (42 sc)
Rnd 12: Working in both lps, (ch 3, dc) in first st, 2 dc in each st around; join. (84 dc)
Rnds 13-15: Working in both lps, ch 3, dc in each st around; join. (84 dc)
Bonnet Edging
Rnd 1: Working in unused lps of Rnd 10, top of Bonnet facing you join CC in any lp, ch 5 (counts as dc, ch 2), dc in same lp, ch 1, skip next 2 lps, * (dc, ch 2, dc) in next lp, ch 1, skip next 2 lps; rep from * around; join with sl st in 3rd ch of beg ch-5.
(14 ch-2 sps)
Rnds 2-3: Rep Rnds 2-3 of Dress Edging.
Drawstring Purse
Rnd 1: With CC, ch 4, sl st in first ch to form ring, ch 3 (counts as dc), 13 dc in ring; join with sl st in 3rd ch of beg ch-3. (14 dc)
Rnd 2: Working in BLO, dc in each st around; join.
Rnds 3-4: Ch 3, dc in each st around; join.
Rnd 5: Ch 1, sc in same st as joining, ch 3, (sc in next st, ch 3) 13 times; join with sl st in first sc. (14 ch-3 sps)
Rnd 6: Sl st in next ch-3 sp, sc in same sp, ch 3, (sc in next sp, ch 3) around; join with sl st in first sc. Finish off and weave in ends.
Tie
With CC, ch 50 and finish off. Weave through Purse Rnd 4. Gather and Tie bow with ends.
Finishing
Insert broom handle up through top opening of Dress. Weave 9” end through unused lps of starting ch, gather to fit around handle. Secure. Smooth and flatten Dress to shape of broom. Stuff Rnds 1-6 of Sleeve. Sew at an angle slanting left over Rnds 3-8 of Dress. Stuff purse with small amount of stuffing. Sew Purse to inside lower edge of Sleeve opening. Glue a small amount of Fiberfill to top right of broom handle to shape head. Glue Curly Hair about 1-1/2” down from top of handle with short curls at the top and the longer curls cascading down back of Dress above Sleeve. Place Bonnet at a right angle on top of handle. Make five 2” bows from ¼” ribbon. Glue Roses to center of Bows. Glue Bows to Dress, Sleeve and Bonnet. For Hanger, thread 1/8” Ribbon around three stitches on Rnd 1 of Dress at back of broom and out top of Bonnet. Tie ends in knot.
uklon uklon uklon

gosia83 - Czw 14 Lut, 2013 22:23

Dżastii - a z czym konkretnie masz problem w tłumaczeniu? bo nie chce mi się tłumaczyć całości, chyba, że będzie taka potrzeba, to wtedy przetłumaczę; ale jeżeli tylko jakiś zwrotów nie rozumiesz, to będzie mi łatwiej i szybciej
Dżastii - Pią 15 Lut, 2013 15:15

gosia83, przede wszystkim nie rozumiem co to znaczy working in BLO. Jak tłumaczę pojedyncze słowa to nic mi z tego nie wychodzi. Nic się nie układa w logiczna całość. Jakbyś mogła chociaż przetłumaczyć mi sukienkę to byłabym wdzięczna. Może zorientowałabym się o co tu chodzi i z reszta bym sobie poradziła.
uklon

czeremcha - Sob 16 Lut, 2013 11:02

BLO - nie będzie to "back loop only" czyli - łapiąc tylko pętelkę /oczko/ z tyłu /tylną/ ? Dalej pojawia się bowiem "working in both lps" - czyli mowa o obu pętelkach.

Ania

gosia83 - Sob 16 Lut, 2013 11:12

Dzastii - Ania ma rację co do BLO;
Resztę przetlumacze za tydzień, bo teraz wyjezdzam;
Ale na pojedyncze pytania postaram się odpowiedzieć

Dżastii - Sob 16 Lut, 2013 14:45

czeremcha, gosia83, dziękuję. Nie ma bardzo pospiechu z tym tlumaczeniem. a ja i tak dalej będę próbowała sama i jak cos to oczywiście będę pytała. Dziękuję kwiatek dla ciebie kwiatek dla ciebie kwiatek dla ciebie kwiatek dla ciebie
czeremcha - Sob 16 Lut, 2013 15:43

DRESS
Rnd 1 (right side):

Pierwsze okrążenie /prawa strona/:

Leaving 9″ end for gathering, starting at top, with MC, ch 24,

Pozostawiając sobie 9-calowy "ogon" włóczki, który po ukończeniu całości posłuży do zmarszczenia, zaczynając od góry sukienki, włóczką MC, zrób 24 oczka łańcuszka

being careful not to twist chains sl st in first ch to form ring,

Uważając, żeby nie przekręcić łańcuszka, zrób oczko ścisłe w pierwsze oczko łańcuszka formując kółko.

ch 3 (counts as dc now and throughout), dc in each ch around, join with sl st in 3rd ch of beg of ch-3 (join all dc rnds in this manner). (24 dc)

Zrób 3 oczka łańcuszka /teraz i za każdym razem liczone jako pierwszy słupek/, następnie po 1 słupku w każde oczko łańcuszka. Zamknij rząd oczkiem ścisłym wbitym w trzecie oczko zastępujące pierwszy słupek /zamykaj każdy następny rząd w ten sposób/. Robótka liczy teraz 24 słupki.

Ania

czeremcha - Sob 16 Lut, 2013 15:50

Rnd 2-13: Ch 3, increasing 4 dc evenly spaced dc in each st around. At the end of Rnd 13 there will be 72 dc.

Rząd 2 do 13 - 3 o.ł., przerabiaj słupkami dodając równomiernie na całym obwodzie po 4 słupki w każdym rzędzie. Po 13 rzędach robótka będzie liczyła 72 słupki.

Rnd 14: Working in BLO, ch 3, increasing 4 dc evenly spaced dc in each st around. (76 dc)

Rząd 14: przerabiany łapiąc za tylną pętelkę: 3 o.ł., przerabiaj słupkami w każdy słupek poprzedniego rzędu, dodając równomiernie na całym obwodzie 4 słupki /robótka liczy 72 słupków/.

Rnds 15-18: Working in both lps, ch 3, increasing 4 dc evenly spaced dc in each st around. At the end of Rnd 18 there will be 92 dc. Finish off.

Rzędy 15-18: łapiąc za obie pętelki: 3 o.ł. przerabiaj słupkami w każdy słupek poprzedniego rzędu, dodając równomiernie na całym obwodzie 4 słupki. W 18 rzędzie robótka liczy 92 słupki. Zakończ.

Ania

kamyil - Czw 20 Cze, 2013 00:09

dzisiaj i ja potrzebuję pomocy w tłumaczeniu...
Double Crochet Cluster Stitch dc-cl

gosia83 - Czw 20 Cze, 2013 08:04

kamyil napisał/a:
dzisiaj i ja potrzebuję pomocy w tłumaczeniu...
Double Crochet Cluster Stitch dc-cl


a czy przed tym dc cl masz podaną jakąś liczbę?
bo cluster to jest grono inaczej, czyli dc cl to grono ze słupków, czasem jest podawana ilość z ilu

kamyil - Czw 20 Cze, 2013 11:03

gosia83 napisał/a:
kamyil napisał/a:
dzisiaj i ja potrzebuję pomocy w tłumaczeniu...
Double Crochet Cluster Stitch dc-cl


a czy przed tym dc cl masz podaną jakąś liczbę?
bo cluster to jest grono inaczej, czyli dc cl to grono ze słupków, czasem jest podawana ilość z ilu


Nie mam, na schemacie są 3, wczoraj jeszcze szperałam trochę i już wiem o co chodzi, ale nadal jestem ciekawa jak się tłumaczy to na polski.

nigol98 - Wto 22 Paź, 2013 07:34

dziewczyny mam nadzieję, że pomożecie mi w pewnej zagwozdce
robię szydełkowego bobasa z opisu angielskiego i doszłam do etapu dłoni i niestety ostatniego rzędu nie rozumiem, może któraś z was to odszyfruje i mnie oświeci
ch4. hdc in 2nd ch from hook, hdc in each of the next 2, sl st in each of the next 2 sc (back on base/palm0, [ ch 5, hdc in 2nd ch from hook and each of next 3 chs, sl st in next st] 3 times (3 center fingers), sl st in next, ch 4, sc in 2nd ch, sc in each of the next 2 chs, sl st in last

bardzo bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję

Kalima - Wto 22 Paź, 2013 08:40

4 oczka łańcuszka, półsłupek w 2 oczku łanc. licząc od szydełka, półsłupek w kolejnych 2, oczko ścisłe zamykające w kolejnych 2 oczkach. Wracamy do bazy/ kciuka, [5 oczek łańc. półsłupek w 2 oczko łańc. licząc od szydełka i w kolejnych 3 oczkach, oczko ścisłe zamykające w następnym oczku] to powtórzyć 3 razy (3 centralne palce) oczko ścisłe zamykające w następnym, 4 oczka łańc., oczko ścisłe w 2 oczku łańc. i w każdym z 2 następnych, oczko ścisłe zamykające w ostatnim

Przepraszam, jeżeli mało zrozumiale, ale tak to brzmi po tłumaczeniu dosłownym
Warto pamiętać co znaczą skróty i wtedy każdy opis angielski jest łatwy wesoło mi
ch - chain - łańcuszek
sl st - oczko ścisłe zamykające,
sc - oczko ścisłe
hdc - półsłupek
dc - słupek
tdc - słupek podwójny

nigol98 - Wto 22 Paź, 2013 09:08

Super , bardzo dziękuję nareszcie wiem jak rączki skończyć-nie dawało mi to spokoju cmoknięcie
Kalima - Wto 22 Paź, 2013 09:28

Cieszę się, że tłumaczenie pomoże hopla Pochwal się bobasem jak skończysz
czeremcha - Wto 22 Paź, 2013 13:06

Base/palm przetłumaczyłabym jako podstawa palców, a nie kciuk.

Palm to jest to, co określa się jako "śródręcze" - część główna dłoni, od nadgarstka do podstawy palców.

Ania

Kalima - Wto 22 Paź, 2013 13:13

a rzeczywiście... mea culpa jakoś się tak rozpędziłam choć mi nie pasował kciuk i nawet nie wiem dlaczego tam go wcisnęłam wesoło mi
dorcia - Nie 27 Paź, 2013 21:50

Mam wielka prosbe czy ktos przetlumaczy mi z angielskiego na polski ptaszka z tej strony https://picasaweb.google.com/112792516304193430046/VictorianCrochetOrnaments?noredirect=1e bede bardzo wdzieczna
nigol98 - Czw 07 Lis, 2013 09:42
Temat postu: bobasek
dziewczyny pokazuję bobaska ,którego zrobiłam dzięki waszej pomocy hopla

narele - Czw 07 Lis, 2013 09:50

Śliczne cacuszko cool brawo brawo brawo wesoło mi
Kalima - Czw 07 Lis, 2013 10:46

Super brawo Cieszę się, że się udało
KasiaB87 - Sro 01 Kwi, 2015 10:33

Bardzo potrzebuje pomocy w przetłumaczeniu tego opisu
http://www.imfrayedknot.c...eadwrap-ever-2/

poratujcie prosze bo to wietrzysko tak mózg mi uszami wywieje puknąć się

kwiatka nie potrzebuje tylko o opaskę mi chodzi

MagiaISzydelko - Sro 01 Kwi, 2015 10:53

KasiaB87 pod tym linkiem jest jakaś piosenka dla dzieci, a nie wzór.
KasiaB87 - Sro 01 Kwi, 2015 11:41

MagiaISzydelko, no to ładnie... tak to jest jak się człowiek spieszy :/ już poprawiłam
MagiaISzydelko - Sro 01 Kwi, 2015 14:35

Abbreviations:
ch – chain - oczka łańcuszka
sk – skip - omiń
sp(s) – space(s) - przestrzeń (pewnie we wzorze wyjdzie o co chodzi:P)
slst – slip stitch https://www.youtube.com/watch?v=xfPjNCloRys rząd przerabiany oczkiem
st – stitch - po prostu oczko
sc – single crochet - półsłupek
hdc – half double crochet - półsłupek z narzutem
dc – double crochet - pojedynczy słupek

Szydełko należy wbijać pomiędzy słupki, a nie w te ich góry.

Jak się chce przedłużyć opaskę to trzeba dorobić więcej rzędów przed rozpoczęciem zmniejszania.

Row 1 – ch5, sc in 2nd ch from hook, sc across to end, ch1, turn. (4)

Rząd 1 - 5 oczek łańcuszka, półsłupek w drugie oczko od szydełka, do końca przerabiać półsłupkami, oczko łańcuszka, odwrócić robótke.

No i korzystając z legendy przetłumaczyć sobie resztę.

KasiaB87 - Sro 01 Kwi, 2015 15:53

MagiaISzydelko, Dziękuję Smile
kwiatek dla ciebie


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group