Menu główne:


Strona główna
Coś dla ciała
 Coś dla ducha
Miękkie i puchate
Zielono mi
Ciekawe linki
Od autorki
Mapa stron
Nowości
Księga gości

Portal
Forum

Menu
Coś dla ciała:
Coś dla ciała

Szydełko:
Wzory
Szkółka
Oznaczenia graficzne
Modelowanie dzianiny

Słownik

Druty:
Wzory
Szkółka
Oznaczenia graficzne
Modelowanie dzianiny

Słownik

Frywolitka:
Szkółka
Przybory, nici
Moje schematy

Galeria:
Moje robótki
Biżuteria frywolitkowa

Kanał na YouTube

Mój BLOG

Forum

Nowe tematy na Forum:

Kontakt:

maranta1@o2.pl
tlenmaranta gg4385295
Statystyki:
Liczniki na bloga
Reklama:
 

Oznaczenia graficzne- druty

***
Ponieważ oznaczenia graficzne
różnią się niekiedy, więc podaję kilka wariantów najczęściej używanych.


***
wersja pierwsza


oczko prawe
oczko prawe przekręcone
oczko lewe
oczko lewe przekręcone
oczko tkane prawe - nitka za oczkiem
oczko tkane prawe - nitka przed oczkiem
oczko tkane lewe - nitka za oczkiem
oczko tkane lewe - nitka przed oczkiem
oczko prawe podniesione
oczko lewe podniesione
oczko prawe podniesione przekręcone
oczko spuszczone
oczka przekręcone o 180° na lewo
oczka przekręcone o 180° na prawo
oczko lewe okręcone
oczko przełożone z zawieszoną nitką pracującą
oczko przełożone z zawieszoną nitką pracującą przez kilka rzędów
oczka narzucone (narzut)
oczko podwójnie narzucone
oczko potrójnie narzucone
2 oczka prawe razem na prawo
2 oczka prawe razem na lewo
2 oczka lewe razem na prawo
2 oczka lewe razem na lewo
2 oczka prawe przekręcone razem na lewo
2 oczka lewe przekręcone razem na prawo
2 oczka lewe przekręcone razem na lewo
nitki pozostawione w niżej położonych rzędach przerobione razem na lewo z oczkiem prawym bieżącym
sposób przeciągania nitek przez oczka położone w niższych rzędach
supełek dwukrotnie przerobiony
supełek trzykrotnie przerobiony
supełek trzykrotnie przerobiony na lewo
supełek czterokrotnie przerobiony
supełek na bazie 1 oczka - 3 oczka przerobione trzykrotnie
3 oczka z oczka jednego
5 oczek z oczka jednego
6 oczek z oczka podniesionego
przekręconego
oczko środkowe przerobione dwukrotnie: raz z oczkiem poprzedzającym razem na lewo, raz z oczkiem następnym razem na prawo
na bazie 2 oczek położonych poziomo 5 oczek
na bazie 3 oczek położonych poziomo 5 oczek
2 oczka z jednego na prawo
2 oczka z jednego na lewo
3 oczka prawe razem na prawo
3 oczka prawe razem na lewo
3 oczka prawe razem na wprost
3 oczka prawe razem na lewo w kolejności położenia nitek: 1, 3, 2
3 oczka prawe razem na prawo w kolejności położenia nitek: 1, 3, 2
3 oczka prawe przekręcone razem na lewo
3 oczka lewe razem na prawo
3 oczka lewe razem na lewo
3 oczka lewe razem w kolejności położenia nitek. 1,3,2
2 oczka prawe skrzyżowane na prawo
2 oczka prawe skrzyżowane na lewo
6 oczek prawych skrzyżowanych na prawo
6 oczek prawych skrzyżowanych na lewo
2 oczka lewe skrzyżowane na prawo
2 oczka lewe skrzyżowane na lewo
4 oczka krzyżowane na lewo z przeciągnięciem przez oczko
2 oczka krzyżowane na prawo z przeciągnięciem przez oczko
2 oczka krzyżowane na lewo z przeciągnięciem przez oczko
3 oczka razem na prawo i jednocześnie nabranie 3 oczek na bazie 3 oczek
oczko prawe tkane - nitka za oczkiem przełożona przez 2 oczka prawe
oczko prawe przerobione razem z nitką przeciągniętą przed 2 oczkami prawymi
5 oczek tkanych lewych -nitka za oczkami
4 oczka z oczka podniesionego
4 oczka na bazie ostatniej nitki pozostałej ze spuszczonych narzutów
6 oczek prawych skrajnych skrzyżowanych ze sobą na prawo z pozostawieniem 3 środkowych oczek przerobionych na prawo przed oczkami krzyżującymi się
9 oczek prawych skrzyżowanych ze sobą w kolejności: wpierw przerobić 3 oczka ostatnie przed pozostałymi oczkami, w dalszej kolejności 3 oczka środkowe pod przerobionymi oczkami, a następnie 3 oczka pierwsze pod przerobionymi 6 oczkami
2 oczka prawe skrzyżowane z 2 oczkami lewymi na prawo
2 oczka prawe skrzyżowane z 2 oczkami lewymi na lewo
2 oczka prawe skrzyżowane na lewo z pozostawieniem przerobionego oczka środkowego prawego za krzyżującymi się oczkami
skrzyżowanie oczka prawego z oczkiem powstającym z 2 oczek prawych razem na lewo, pozostawiając 2 środkowe oczka przerobione wg kolejności (narzut i oczko lewe) z tyłu za skrzyżowanymi oczkami
5 oczek prawych razem na wprost
5 oczek lewych razem na wprost
spuszczone oczko narzucone
2 oczka tkane prawe - nitka przed oczkiem skrzyżowane ze sobą na prawo, a pozostałe oczka środkowe przerobić za oczkami skrzyżowanymi jako oczka lewe
oczko prawe przekręcone skrzyżowane z oczkiem lewym na prawo
oczko prawe skrzyżowane z oczkiem lewym na lewo, pozostawienie oczka środkowego, następnie oczko prawe skrzyżowane z oczkiem lewym na prawo i dalej 3 oczka razem na wprost (są to 2 oczka prawe pozostałe ze skrzyżowania, przerobione razem z oczkiem prawym, będącym oczkiem środkowym pozostawionym w czasie skrzyżowań)
8 oczek skrzyżowanych na lewo, następnie 2 oczka prawe skrzyżowane na lewo i 2 oczka w środku skrzyżowania pierwszego skrzyżowane na prawo
oczko prawe przełożone przez oczka: prawe, oczko podniesione i przekręcone i oczko prawe
6 oczek lewych razem na lewo
narzut przełożony przez 2 oczka prawe
2x2 oczka razem na prawo przerobione wg kolejności 3 oczko z 1 i dalej 4 oczko z 2 oczkiem
7 oczek lewych razem na lewo
oczko tkane prawe nitka przed oczkiem przełożone przez 2 oczka przerobione razem na prawo
2 oczka razem na lewo i obrócone w prawo o 180
2 oczka razem na prawo i obrócone w lewo o 180

***
wersja druga

oczko prawe
oczko lewe
oczko angielskie (odwrócone) prawe
oczko angielskie (odwrócone) lewe
dobrać
zdjąć na prawo
zdjąć na lewo
z 1 o. zrobić 2 o.
z 1 o. zrobić 3 o.
2 o. przerobić razem na prawo
2 o. przerobić razem na lewo
2 o. przerobić razem jako angielskie prawe
2 o. przerobić razem jako angielskie lewe
3 o. razem na prawo
3 o. razem na lewo
3 o. razem jako angielskie prawe
3 o. razem jako angielskie lewe
zdjąć na prawo, 1 o. prawe, oczko zdjęte przeciągnąć  przez oczko prawe
zdjąć na prawo, 2 o. prawe, oczko zdjęte przeciągnąć przez 2 o. prawe
zdjąć na prawo, 1 o. lewe, oczko zdjęte przeciągnąć przez oczko lewe
zdjąć na prawo, 2 o. lewe, oczko zdjęte przeciągnąć przez 2 o. lewe
zdjąć na prawo, 2 o. angielskie prawe, oczko zdjęte przeciągnąć przez 2 o. angielskie prawe
zdjąć na prawo, 3 o. prawe, oczko zdjęte przeciągnąć przez 3 o. prawe
zdjąć na prawo, 3 o. lewe, oczko zdjęte przeciągnąć przez 3 o.
zdjąć na prawo, 3 o. angielskie prawe, oczko zdjęte przeciągnąć przez 3 o. angielskie prawe
dobrać, przerobić 2 o. prawe, oczko dobrane przeciągnąć przez 2 o. prawe
2 o. zdjąć na prawo, 2 o. przerobić na prawo, lewy drut (leworęczne - prawy) wkłuć w oczka zdjęte, przeciągnąć je przez przerobione, a oczka zdjęte spuścić z drutu
drut pomocniczy z przodu
drut pomocniczy z tyłu
przesunąć oczka na drut pomocniczy z przodu i 3 razy owinąć
drugie oczko przerobić na prawo, pozostawić na drucie, pierwsze oczko przerobić na prawo i oba oczka zdjąć z drutu
drugie oczko przerobić na lewo, pozostawić na drucie, pierwsze oczko przerobić na lewo i oba oczka zdjąć z drutu
drugie oczko przerobić jako angielskie prawe, pozostawić na drucie, pierwsze oczko przerobić jako angielskie prawe i oba oczka zdjąć z drutu
drugie oczko przerobić jako angielskie prawe, pozostawić na drucie, pierwsze przerobić na prawo i oba oczka zdjąć z drutu
oznaczone oczko zdjąć z drutu, aż do oczka dobranego
nić poprzeczną razem z oczkiem nawlec na lewy drut i przerobić na prawo
ilość kresek poziomych odpowiada ilości wyprutych rzędów
drut wkłuć w oznaczone oczko o kilka rzędów niżej (włóczka za drutem), dobrać, przeciągnąć i tak powstałe oczko długie przerobić razem z oczkiem oznaczonym
dobrane oczko przerobić razem z sąsiadującym z nim oczkiem


Dalej (Oznaczenia graficzne- szydełko)

Zapraszam


Strona główna I Coś dla ciała I Coś dla ducha I Miękkie i puchate I Zielono mi I Ciekawe linki I Od autorki I Mapa stron I Nowości I Księga gości
Portal   Forum   Polityka Prywatności