Menu główne:


Strona główna
Coś dla ciała
 Coś dla ducha
Miękkie i puchate
Zielono mi
Ciekawe linki
Od autorki
Mapa stron
Nowości
Księga gości

Portal
Forum

Menu
Coś dla ciała:
Coś dla ciała

Szydełko:
Wzory
Szkółka
Oznaczenia graficzne
Modelowanie dzianiny

Słownik

Druty:
Wzory
Szkółka
Oznaczenia graficzne
Modelowanie dzianiny

Słownik

Frywolitka:
Szkółka
Przybory, nici
Moje schematy

Galeria:
Moje robótki
Biżuteria frywolitkowa

Kanał na YouTube

Mój BLOG

Forum

Nowe tematy na Forum:

Kontakt:

maranta1@o2.pl
tlenmaranta gg4385295
Statystyki:
Liczniki na bloga
Reklama:
 

Z obcego na nasze -

czyli jak sobie radzić z opisami w innych językach
(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

 

 

 

Język angielski -

AMERYKAŃSKI ANGIELSKI POLSKI
hk - hook   szydełko
beg - beginning   początek
bet (between)   pomiędzy 
ch - chain   ł - łańcuszek
st - stitch   o - oczko
sl st, sl ss - slip stitch   os, oś - oczko ścisłe
sc - single crochet dc - double crochet ps - półsłupek
hdc - half double crochet htr - half treble psp - półsłupek podwójny (półsłupek z narzuconą nitką)
dc - double crochet tr, tc, trs - treble s - słupek
tr - treble crochet dtr - double treble sp - słupek podwójny
dtr double treble crochet tr tr - triple treble słupek potrójny
tr tr - triple treble crochet q - quadruple treble crochet słupek poczwórny
lp - loop   pętla
blo - back loop only   wykonać czynność tylko przez tylną pętlę oczka
flo - front loop only   wykonać czynność tylko przez przednią pętlę oczka
inc - increase   zwiększenie ilości oczek
dec - decrease   zmniejszenie ilości oczek
rep - repeat   powtórzyć
RS - right side   p - prawa strona robótki
WS - wrong side   l - lewa strona robótki
tog - together   razem
prev - previous   poprzedni
next   następny
rnd - round   okrążenie
row   rząd
yo - yarn over wrh - wool over hook nawinąć włóczkę na szydełko, nabieranie nitki
sk (skip) miss pominąć, przeskoczyć
rem - remaining   pozostałe
sp - space   odstęp
fo - finish off   zakończyć
cont - continue   kontynuuj
CC contrasting colours    kolor kontrastujący
MC - main colour   kolor główny
m - marker   marker, zaznaczyć
sl - slip   opuścić 
yarn   włóczka
crochet   szydełko, robota szydełkowa
p - picot   pikotek
point lace   koronka szydełkowa

Język niemiecki -

SKRÓT NIEMIECKI POLSKI
abk. abketten zakończyć łańcuszek
abm. abmaschen zakończyć
  abnehmen ująć (odjąć)
  Anfang początek
  Anfang der Reihe początek rzędu
Bm. die Büschelmasche  
Dreifach - Stb. Drei fachstäbchen słupek potrójny
Dstb. das Doppelstäbchen słupek podwójny
  häkeln szydełkować
  die Häkelnadel szydełko
f.M. feste Masche oczko ścisłe
fortl. fortlaufend  
h.Stb. halbes Stäbchen półsłupek
Ktm. (Ktm.) die Kettmasche oczko zamykające
  Krebmasche oczko rakowe
  links na lewo
Lfm. (Lm.) die Luftmasche oczko łańcuszka
M. die Masche oczko
MS. Mustersatz  
  nächste następny
  rechts na prawo
Rd. die Runde okrążenie (rząd)
R. die Reihe rząd
Schl. die Schlinge węzełek, pętelka
Stb. das Stäbchen słupek
  überschlagen przeskoczyć
U. der Umschlag zwrot, obrót, owinięcie
  umschlagen narzucić wełnę(nitkę) na szydełko
Vierfach - Stb. Vier fachstäbchen słupek poczwórny
  vorhergehend ostatni
wdh. wiederholen powtórzyć
wdh von*zu* von*zu* wiederholen powtórzyć od*do*
  zum Ring połączyć w koło
  zunehmen dodać
zus. zusammen razem

Język francuski -

Skrót  francuski  polski
rab rabattre zakończyć
  diminuer odjąć (ująć)
DB. bride double słupek podwójny
  aiguille de crochet szydełko
m.s. maille serree oczko ścisłe
d.-B. demi -bride półsłupek
m.c maille coulee oczko zamykające
  gauche na lewo
m - mch maille en l'air ou maille chainette oczko łańcuszka
m- ch maille-chainette oczko
  droite na prawo
tr tour okrążenie (rząd)
rg rang rząd
  bride simple słupek
  jete zwrot, obrót owinięcie
augm augmenter dodać
ens ensemble razem
  reprendre a * powtórzyć od
  boucle pętelka
  sauter opuścić, przeskoczyć
pi picot pikotka
  demi double crochet półsłupek z narzuconą nitką
  passez la maille par desssus l'aiguille narzut

Język rosyjski -

Skrót rosyjski polski
  крючок szydełko
  начало zaczynać, początek
в.п. воздушная петля oczko łańcuszka
ст. с/н столбик с накидом słupek
ст. с 3/н столбик с тремя накидами słupek potrójny
полуст. с/н полустолбик с накидом półsłupek z narzuconą nitką
  увеличить dodać
п. петля (дуга) pętla (pętle)
  повторить powtórzyć
р. ряд (круговой) okrążenie (okrążenia)
ст. б/н столбик без накида półsłupek
  пропустить przeskoczyć, opuścić
полуст. б/н полустолбик без накида oczko zamykające
  пространство, промежуток odstęp
  петля (петли) стежок (стежки) oczko (oczka)
  вместе razem
ст. с 2/н столбик с двумя накидами słupek podwójny
  пико pikotka
ст. с 4/н столбик с 4-мя накидами słupek poczwórny
  накид narzut
  кольцо kółkoANGIELSKI  (U.S) HISZPAŃSKI WŁOSKI FRANCUSKI NIEMIECKI POLSKI
crochet hook aguja de croché uncinetto crochet Häkelnadel szydełko
to crochet tejer lavorare all' uncinetto faire du crochet häkeln szydełkować
ch (chain) cadaneta catenella chainette Kette robić ścieg łańcuszkowy
sc (single crochet) medio punto punto basso maille serrée feste Masche oczko ścisłe
dc (double crochet) punto entero punto alto bride Stäbchen słupek
hdc (half double crochet) medio punto entero mezzo punto alto demi bride halb Stäbchen półsłupek
tr (treble crochet) treble punto alto doppio double bride doppelStaebchen słupek podwójny
sl st (slip stitch) punto leventado punto bassissimo (or mezzo punto basso) petite maille Kettmasche oczko ścisłe zamykające
repeat volver a tomar rifetere serrée wiederholen powtórzyć od
lp (loop) hebilla nodo boucle Schlinge pętelka
inc (increase) aumentar aumentare augmenter zunehmen dodać
dec (decrease) menguar diminuire diminuer abnehmen ująć
yo (yarn over hook or yarn around hook) crecido o basta a lanzada filo sull'uncinetto tourner jeter le fil wenden umschlagen narzucić wełnę (nitkę) na szydełko
sk (skip) rematar saltare passer überschlagen przeskoczyć
picot pico picot picot Pikot pikotka
edge borde orlo bordure Rand brzeg
ring anillo anello rond, cercle Runde kółko
st (stitch) punto punto maille Masche ścieg
row vuelta riga rang Reihe rząd
join into ring unir formando anillo unire ad anello former un rond zum Ring połączyć w koło
next próximo prossimo suivant nächste następny
last último ultimo précédent vorhergehend ostatni

 


Strona główna I Coś dla ciała I Coś dla ducha I Miękkie i puchate I Zielono mi I Ciekawe linki I Od autorki I Mapa stron I Nowości I Księga gości
Portal   Forum