Menu główne:


Strona główna
Coś dla ciała
 Coś dla ducha
Miękkie i puchate
Zielono mi
Ciekawe linki
Od autorki
Mapa stron
Nowości
Księga gości

Portal
Forum

Menu
Coś dla ciała:
Coś dla ciała

Szydełko:
Wzory
Szkółka
Oznaczenia graficzne
Modelowanie dzianiny

Słownik

Druty:
Wzory
Szkółka
Oznaczenia graficzne
Modelowanie dzianiny

Słownik

Frywolitka:
Szkółka
Przybory, nici
Moje schematy

Galeria:
Moje robótki
Biżuteria frywolitkowa

Kanał na YouTube

Mój BLOG

Forum

Nowe tematy na Forum:

Kontakt:

maranta1@o2.pl
tlenmaranta gg4385295
Statystyki:
Liczniki na bloga
Reklama:
 

Z obcego na nasze -

czyli jak sobie radzić z opisami w innych językach
(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)


Język angielski-
 

Alt (alternate) co drugie
Approx (approximately) około
Beg (begin(ning) początek
Bet (between) pomiędzy
BO (bind off), cast off zamykanie oczek
Cable(s) warkocz(e)
C A, C B, CC (colour A, colour B, contrasting colour)  kolor A, kolor b, inny/kontrastujący kolor
Cab ,cable żyłka
cast on I st nabrać 1 oczko
CB, BC te dwie literki występują zazwyczaj z cyfrą na początku lub na końcu, cyfra oznacza ile oczek będziemy krzyżować, C – oznacza warkocz, czyli że wszystkie krzyżowane oczka przerabiamy na prawo, literka B że drut pomocniczy trzymamy z tyłu robótki
CB4, 4-st BC klasyczny warkocz, przełożyć 2 oczka na osobny drut i trzymać go z tyłu robótki, 2 oczka prawe, przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego
CC , contrasting color -kolor kontrastowy
CF4, 4-st FC klasyczny warkocz, przełożyć 2 oczka na osobny drut i trzymać go z przodu robótki, 2 oczka prawe, przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego
CF, FC te dwie literki występują zazwyczaj z cyfrą na początku lub na końcu, cyfra oznacza ile oczek będziemy krzyżować, C – oznacza warkocz, czyli że wszystkie krzyżowane oczka przerabiamy na prawo, literka F że drut pomocniczy trzymamy z przodu robótki
Ch- chain łańcuszek
Circular needles  druty z żyłką
Cn (cable needle) drut do warkoczy, pomocniczy
CO (cast on) nabieranie oczek
Cont ,continue[ing] kontynuować
Dec(s) (decrease(s)) odejmowanie oczek, ewentualnie zamknięcie
Dpn, dp (double pointed needles) druty do skarpet
Edge  krawędź
Foll ,follow[s][ing] następujący
G, grams gramy
G st - Garter stitch ścieg francuski
Gauge, tension próbka ściegu
Hook szydełko
Incl ,including włącznie z
Inc(s) (increase(s)) dodawanie oczek
Inst ,instructions instrukcje
K oczko prawe
K tbl oczko prawe przekręcone
K1 f&b, kfb przerobić oczko prawe od przodu i od tyłu (jedno oczko przerobić dwukrotnie na prawo - raz nitkę z przodu oczka, raz z tyłu)
K2tog - knite two together 2 oczka razem na prawo
K2tog tbl 2 oczka razem na prawo przekręcone
k2tog on RS; p2tog on WS 2 oczka razem na prawo z prawej strony robótki; 2 oczka lewe z lewej strony robótki
k on RS; p on WS Oczka prawe z prawej strony robótki, oczka lewe z lewej
k2tog on WS 2 oczka razem na prawo na lewej stronie robótki
k3tog 3 oczka razem na prawo
kl, pl in same st on both RS and WS oczko prawe, oczko lewe tak samo z obu stron robótki
Knitting needles  druty
KW , k-wise (knitwise) na prawo
LH/RH needle (left hand/right hand needle) lewy/prawy drut
Lp(s) (loop(s)) otwór, oczko, też pętelka
LT i RT te skróty również pojawiają się z cyferką i oznaczają krzyżowanie oczek
Np.:
LT2 – przenieść jedno oczko na drut pomocniczy z przodu robótki, 1 oczko lewe, przerobić na prawo oczko z drutu pomocniczego
M - make dobrać
M1, Make one  dodać jedno oczko, przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy oczkami
M1R wkłuć lewy drut od tyłu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od przodu
M1L wkłuć lewy drut od przodu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od tyłu
M ,meter[s] metr
marker position  pozycja markera
MB, make bobble, make knot zrobić supełek, guzek, bąbelek, czy jak tam kto woli
MC (main colour) główny kolor
meas (measure(s)) mierzyć
Mm ,millimeters milimetry
Mult ,multiple wielokrotny
no stitch nie ma oczka, kratka nie ma znaczenia
Opp ,opposite odwrotnie
Oz ,ounces uncje ( 28,35 g )
P oczko lewe
P tbl oczko lewe przekręcone
P1 f&b, pfb przerobić oczko lewe od przodu i od tyłu (jedno oczko przerobić dwukrotnie na lewo - raz nitkę z przodu oczka, raz z tyłu)
P2tog – Purl two together 2 oczka razem na lewo
P2tog tbl 2 oczka razem na lewo przekręcone
Pat (pattern) wzór
Pick up and knit (purl) nabrać oczka wzdłuż brzegu i przerabiać na prawo (lewo)
Pm (place marker)  zaznaczyć oczko markerem lub nitką innego koloru
Pnso (pass next stitch over) przeciągnąć następne oczko
Prev (previous)  poprzedni
PW, p-wise (purlwise) na lewo
p on RS; k on WS Lewe z prawej strony, prawe z lewej strony
pl, kl in same st on both RS and WS  oczko lewe, oczko prawe tak samo z obu stron robótki
pattern repeat powtarzanie wzoru
RT2  przenieść jedno oczko na drut pomocniczy z tyłu robótki, 1 oczko prawe, przerobić na lewo oczko z drutu pomocniczego
Rem (remaining) pozostałe
Rep (repeat) powtarzać
Rev st st (reversed stockinete stitch) odwrócony scieg pończoszniczy
Rib (ribbing) ściągacz
Rnd(s) (round(s)) okrążenie, dookoła
RS / WS (right/wrong side) prawa / lewa strona
Row rząd
Repeat directions between ** as many times as indicated powtarzać instrukcje między ** tyle razy, ile zaznaczono
St (stitch) oczko, ścieg
S, s1 zdjąć oczko
S1p, s 1 p-wise zdjąć oczko jak do przerobienia na lewo
S1k, s 1 k-wise zdjąć oczko jak do przerobienia na prawo
SKP, skpo, (sl1, k1, psso) - pass slipped stitches over jedno oczko zdjąć, drugie przerobić i przeciągnąć przez nie oczko zdjęte
Sk2p zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, 2 oczka prawe razem, przeciągnąć zdjęte oczko
Ssk zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo
Sssk zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo
Ssp zdjąć 2 oczka (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na lewo
S2KP, Cdd (centered double decrease) (sl2 tog, K1, pass the slipped stitches over (together)) zdjąć dwa oczka razem (jak przy przerabianiu 2 oczek razem), 1 oczko prawe, przeciągnąć razem zdjęte oczka [oczko środkowe ma się znaleźć na wierzchu]
Seed stitch ryż
Short rows skrócone rzędy
Sl st ,slip stitch przełożyć
St st ,stockinette stitch ścieg pończoszniczy (dżersej prawy)
Sk - skip pominąć
Sk2po - slip one stitch, knit 2 together, pass slipped stitch over zdjąć jedno oczko, dwa następne przerobić razem na prawo i przeciągnąć przez oczko zdjęte (zamknięcie dwóch oczek)
sl I wyf on RS Na prawej stronie robótki zdjąć jedno oczko, nitka z przodu robótki
sl I wyb on RS; sl I wyf on WS Na prawej stronie robótki zdjąć jedno oczko, nitka z tyłu robótki;
na lewej stronie robótki zdjąć jedno oczko, nitka z przodu robótki
ssp on RS; ssk o WS na prawej stronie robótki - zdjąć 2 oczka (osobno, jedno po drugim), odwrócone przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na lewo; ssk na lewej stronie robótki - Zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim) odwrócone przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo
sl 2 as if to k2tog, kl, pass 2 sl sts over zdjąć 2 oczka razem (jak przy przerabianiu 2 oczek razem), 1 oczko prawe i przeciągnąć przez 2 zdjęte oczka
Tbl (through back of loop) od tyłu
to last st do ostatniego oczka
Tog (together) razem
W&t (wrap and turn)  owinąć i odwrócić (przy skróconych rzędach)
Wyif/wyib (with yarn in front/back) wełna z przodu/z tyłu
Work even, cont straight (continue straight) kontynuować wg wzoru bez dodawania czy odejmowania oczek
Yo, yfwd, yon, yrn narzut
yarnover narzut
yarn włóczka
3 st RPC - slip 1 stitch to cable needle and hold in back, knit 2, purl 1 from cable needle zdjąć 1 oczko na zapasowy drut z tyłu robótki, 2p,  oczko z drutu zapasowego na lewo
3 st LPC - slip 2 stitches to cable needle and hold in front, purl 1, knit 2 from cable needle zdjąć 2 oczka na drut zapasowy z przodu robótki,1l, 2p z drutu zapasowego
3-st RC - Sl next 2 sts to cn and hold to back, k1, k2 from cn. zdjąć 2 oczka na drut zapasowy z tyłu robótki, 1p, 2o na prawo z drutu zapas
3-st LC - Sl next 1st onto cn and hold at front of work,knit next 2 sts from left-hand needle,then knit st from cn zdjąć 1o na drut zapasowy z przodu robótki, 2l, 1p z drutu zapas

Język niemiecki -

beg, beginnt początek
dopp, doppelt podwójnie
Fb, Farbe kolor
Fd, Faden nitka
hinter z tyłu
Hinr, Hinreihe rząd (po prawej str.)
kr, kraus, krausraus wzór francuski
li, links lewe
M, Masche oczko
MS, Mustersatz

wzór

 

N, Nadel- drut
Noppe bąbelek, supełek
R, Reihe rząd
Rd, Runde rząd na okrągło, runda
Rdm, Randmasche oczko brzegowe
re, rechts  prawe
Rückr, Rückreuhe rząd powrotny (po lewej str.)
str, stricken

dziergać na drutach

 

U, Umschlag narzut
Überzug przeciągnąć: 1o przełożyć bez przerabiania, drugie o. przerobić, oczko przełożone przeciągnąć przez oczko przerobione
verschr, verschränkt oczko przekręcone
vor

przed

 

wdh, wiederholen  powtórzyć
zus, zusammen  razem
1M re oczko prawe
1 M le oczko lewe
1M li verschr oczko lewe przekręcone
2M re zus dwa oczka prawe razem

 

Język francuski -

A:
Aig = aiguille = needle = drut
Ajouré = ażurowy
Alternat. = alternativement = co drugi
Anneaux marqueurs = markery
Après = po
Arrête-mailles = stitch holder = dodatkowy drut lub agrafka dziewiarska
Arrondi = « former l’arrondi » w rundach, na około, na okrągłych drutach, zazwyczaj przy kołnierzach, dekoltach, rękawach
Assemblage (assembler) = połączyć ze sobą części
Astrakan = włóczka z pętelkami, lub ścieg pętelkowy lub supełkowy
Attente (en attente) = w zawieszeniu, na boku, odłogiem, po prostu zostawić na później
Augm. = augmenter = dodawanie oczek
Aux. = auxilliaire (aiguille) = dodatkowy, pomocniczy (drut)
Avant = przed
Avec = z, używając, przy użyciu itp.

B:
Bas = dół
Béret = beret ?
Bonnet = czapka
Bord(s) As in aug. 1 m. à 2m. du bord. = brzegi np. “aug. 1 m. à 2m. du bord” (dodawać 1 oczko 2 oczka od brzegu)
Boucle = « le brin avant de la boucle » will mean the front loop of stitch. = pętelka, oczko, « le brin avant de la boucle » przednia pętelka no w każdym razie przód oczka
Boutonnières = dziurki na guziki
Broder = haftować

C:
Ceinture = pasek
Centr. = central(es) = środek, środkowy
Ch. = chaque = każdy
Châle = szal
Chaussette = skarpeta
Chausson = kapcie lub butki dla dzieci
Col. = coloris = kolor
Commencer = = zaczynać
Cont. = continuer = kontynuować
Côté = strona
Côtes 2/2 = ściągacz 2/2
Coudre = szyć
Court(e) = krótki
Coutures = szew (szwy)
Croiser - krzyżować

D:
Dble = double = podwójny
Dentelle = koronka, ażur
Dern. = dernier(e) = ostatni
Devant = = przód
Dim. = diminution = odejmowanie oczek
Dim. simple (dble) = diminutions simple (double) = “à 2 m. du bord droit « k2, k2tog, .. » (k2, k3tog, ..) „pojedyncze (podwójne) odjęcie oczka, czyli 2 oczka razem (3 oczkarazem), np dim. simple (double) à 2 m. du bord» „2 (3) oczka prawe razem na 2 oczka od brzegu”
Div. = diviser = dzielić
Dos = tył
Droit = « cont. Droit pendant 30 cm » = prosto, bez dodawania i odejmowania oczek, « cont. Droit pendant 30 cm » kontynuuj bez dodawania i odejmowania oczek przez 30 rzędów
Droite (à droite) = prawa strona

E:
Echantillon = próbka
Echarpe = szalik
Emman. = podkrój rękawa
Employé = używany, wykorzytywany np « points employés » (używane ściegi)
Encol. = encolure kołnierz
Endr. = endroit = prawa strona np. « m. endr. », « rg endr. »
Ens. = Ensemble = razem np tricoter 2 m. ens., 2 oczka prawe razem
Entre-temps = w międzyczasie
Epaule = ramię

F:
Facile = łatwy
Faire (en faisant) = zrób, przerób, np « faire 3 m. dans la m. suivante » (przerób następne oczko 3 razy od przodu, od tyłu i od przodu), używane często przy supełkach i wzorach ażurowych.
Fantaisie (pt fantaisie) = ścieg fantazyjny, używane do opisania nieco nietypowego ściegu użytego we wzorze, opisanego zazwyczaj na początku wzoru w « points employés » czyli “używanych śceigach)
Fermeture éclair (or fermeture à glissière)= zamek błyskawiczny
Fil = włóczka, nitka
Fil de couleur = marker, można użyć nitki w innym kolorze
Fleur = kwiat
Finitions = wykończenie
Fs = fois = razy, np « répéter de * à * 3 fs au tot. » (powtarzaj od * do * w sumie 3 razy)
Former = formować, kształtować
Fournitures = materiały

G:
Gant = = rękawiczka
Gauche = lewa strona
Gilet = kardigan
Glisser = zdjąć oczko

H:
Haut = wysoki, długi, np « à 20 cm de haut après les côtes 1/1 » (kiedy robótka mierzy 20 cm od ściągacza 1/1)
Haut. = hauteur = wysokość

I:
Impair(s) v= nieparzysty np « sur ts les rgs impairs » we wszystkich rzędach nieparzystych

J:
Jacquard = intarsia / fair-isle = żakard
Jeté = narzut
Jersey =Stockinette = ścieg pończoszniczy

L :
Lâcher (une m.) = zgubić, spuścić oczko
Laine = włóczka, wełna
Laisser = zostawić
Lis. (m. lis.) = oczko brzegowe
Long(ue) = długi
Longueur = długość

M :
m. = maille = oczko, zazwyczaj « m. endr. » (oczko prawe) lub « m. env. » (oczko lewe)
Manche(s) = rękaw(y)
Même = podobnie
Mitaines = = rękawiczki
Monter x mailles = nabierz x oczek, ale monter może oznaczać też łączenie poszczególnych elementów gotowej dzianiny
Moufles = jednopalczaste rękawiczki
Mousse (pt mousse) = ścieg francuski

N :
Noppe = supełek, guzek, bąbelek, itp. itd. jak zwał tak zwał

O :
Obtient (on obtient) = jest (jeszcze jeden wariant J)
On a = jest (x oczek)
Ourlet = obrębiać, oblamowywać, podwijać itp. itd.

P :
Pair(s) = parzysty np. « sur ts les rgs pairs » ( we wszystkich rzędach parzystych)
Pel. = pelote (s) = motek (motki)
Pdt = pendant = przez , np « pendant 10 rangs » przez 10 rzędów
Pli(s) = plisa(y)
Poignet = nadgarstek
Précédent = poprzedni
Pt = ścieg, np. in « pt de riz » (ścieg ryżowy), « pt envers » (odwrócony pończoszniczy)
Pull = sweter

R :
Rab. = rabattre = zamykać oczka
Rayé = pasiasty
Régul. = régulièrement = regularnie, równomiernie
Rel. = relever = nabierać, np « relever x m. » (nabierz x oczek)
Rep. = répéter = = powtarzać
Repasser = naciągać,
Reprendre = nabrać, zebrać z powrotem zostawione/odłożone wcześniej oczka
Reste (il reste) = pozostaje
Rg(s) = rang(s) = rząd (rzędy)
Riz (pt de riz) = ryż

S :
Sac = torebka, torba
Sans = bez np « pull sans manches » swetr bez rękawów, bezrękawnik
Semblable = tak samo, np. « tric. La 2ème manche semblable wykonaj drugi rękaw według tej samej instrukcji
Suiv. = suivant(e) = następny, według
Surjet simple = zdjąć oczko, 1 oczko prawe, przełożyć oczko zdjęte na przerobionym oczkiem
Surjet double = zdjąć 1 oczko, 2 oczka razem, przeciągnąć oczko zdjęte nad nowym oczkiem

T :
T1 / T2 / T3 = taille 1 / 2 / 3 = rozmiar 1/2/3
Taille = talia, rozmiar
Term. = terminer (en terminant) = kończyć/kończąc na
Tjs = toujours = zawsze
Torsade = warkocz, a więc « aiguille à torsade » to drut do warkoczy
Torse (m. torse) = oczka przekręcone lub krzyżowane
Tot. = total = w sumie
Trav. = travail = praca, robótka np « répéter ces 2 rgs tout au long du trav. » powtarzaj ten wzór przez całą robótkę.
Tric. = tricoter = dziergać, może oznaczać kombinację rzędów oczek lewych i prawych. Jeśli ścieg nie jest określony jak np. « tric. 2 rgs en col. amande », należy dziergać tym samym ściegiem co wcześniej tak długo aż wzór nie każe zmienić ściegu.
Tricot = robótka
Ts / ttes = tous / toutes = wszystkie jak np. in « rab. Ttes les m. « (zamknij wszystkie oczka)

V :
Vis-a-vis (en) = odwracać instrukcję, np. , « tricoter le second côté en vis-a vis » kształtować tak samo, jak drugą stronę.
Volant = falbanka, fala

 

Język rosyjski -

 

вязать спицaми - robić na drutach, dziergać
начинать - zaczynać
начало работы- początek robótki
закрывать - zakończyć
Продолжить - kontynuować
прибавление, прибавить -dodawanie, dobrać
отметить, обозначить - zaznaczyć
направлениe - kierunek
пряжa, ниточки, нитки - włóczka, nitki
круговая спица - drut okrągły
дополнительная спица - drut pomocniczy
описание - opis
этап - etap
схемa - schemat
узор - wzór
основной узор - wzór podstawowy
платочная вязка - oczka prawe po obu stronach robótki.
чулочнaя вязкa - ścieg pończoszniczy /1rząd - o. prawe, 2rz - o. lewe/
спицы - druty
ряд - rząd
сторона - strona robótki/prawa lub lewa/
набрать "x" п. - nabrać "x" oczek
лицевaя петля/лиц/ - prawe oczko
изнаночнaя петля /изн/- lewe oczko
кромочные - brzegowe, 1 кром. - 1 oczko brzegowe
накид - narzut
двойной накид - podwójny narzut
раппорт - rapport
провязать- przerobić
резинка - ściągacz
cледующaя - następna
снять петлю - zdjąć oczko
снять петлю как лицевую -zdjąć oczko jak do przerobienia na prawo
протянуть через снятую петлю - przeciągnąć przez zdjęte oczko
повторить от * x раза- powtórzyć od * x razy
ОДНОВРЕМЕННО - jednocześnie
вместе - razem
2 вм. лиц с наклоном вправо =2 вместе лиц - 2 razem na prawo
2 вм. лиц с наклоном влево = 1 протяжка - pojedyncze przeciągnięcie
2 вместе изн - 2 razem na lewo
Двойная протяжка - podwójne przeciągnięcie
Из одной петли вывязать 3 - z jednego oczka zrobić 3
вытянутые петли - wyciągnięte oczka
Шишечка - bąbel
за заднюю стенку петли -za tylnią nitkę oczka/przy oczku przekręconym/
четные ряды - parzyste rzędy
дырочки - dziureczki/ chodzi o ażur/
перекрещенные - skrzyżowane /oczka/
укороченныe ряды - skrócone rzędy
резинка - ściągacz
скрещенная петля - oczko przekręcone
убавление, убавить - odejmowanie, ujmować
середина - środek
ширина - szerokość
высота - wysokość
длина -długość
коса - warkocz
вырез, пройма, декольте - wycięcie
вырез горловины wykrój dekoltu/dekolt/
завершение - wykończenie
шерсть - wełna
мохер - moher
перед; полочка - przód
спинка tył
плечо - ramię
рукав - rękaw
воротник - kołnierz
пуговицы - guziki

 

Tłumaczenia z japońskiego na rosyjski - KLIK
Pomoc do oznaczeń japońskich - KLIK

 


Strona główna I Coś dla ciała I Coś dla ducha I Miękkie i puchate I Zielono mi I Ciekawe linki I Od autorki I Mapa stron I Nowości I Księga gości
Portal   Forum