Powrót
Poprzednia  Następna

 

 

Wielkanoc


Zmartwychwstanie - to największe wydarzenie dokonało się bez świadków (trudno bowiem nazwać tak żołnierzy przekupionych przez arcykapłana). Kobiety, które udały się do grobu, nie znalazły ciała Jezusa. Stopniowo dociera do nich i do uczniów prawda o zmartwychwstaniu Pana. Tak zaczął się świt pierwszego dnia tygodnia- tak zaczyna się świt każdego ludzkiego życia. Żyje w świetle dnia tylko ten, kto poznał, że Pan zmartwychwstał.
Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Noc:
- uroczysty początek to liturgia światła- poświęcenia nowego ognia i Paschału, symbolu Zmartwychwstałego Pana;
- w procesji, z trzykrotnym śpiewem „Światło Chrystusa", Paschał zostaje wniesiony do świątyni i stopniowo zapala się świece oraz wszystkie światła;
- śpiew hymnu „Weselcie się zastępy Aniołów...", który jest pieśnią wdzięczności za ocalenie człowieka z niewoli grzechu;
- liturgia słowa jest rozbudowana: po każdym czytaniu (może być od 3 do 7 lekcji) jest psalm i modlitwa celebransa;
- po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu intonuje się Chwała na wysokości..., modlitwie tej towarzyszy dźwięk dzwonów i organów;
- modlitwa celebransa i czytania z Nowego Testamentu: z listu do Rzymian oraz z Ewangelii;
- następuje liturgia chrzcielna: litania do Wszystkich Świętych i błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą;
- w dalszej części odbywa się liturgia eucharystyczna;
- zgodnie z miejscowym zwyczajem, może odbyć się procesja rezurekcyjna lub też może być przeniesiona na niedzielny poranek.

ks. Roman Słoweński
 

Strona główna I Coś dla ciała I Coś dla ducha I Miękkie i puchate I Zielono mi I Ciekawe linki I Od autorki I Mapa stron I Nowości I Księga gości
Portal   Forum